KOSKİ Akıllı Uygulamalar
Mor Şebeke
30
Akıllı Çevre
KOSKİ Akıllı Uygulamalar

Konya Atıksu Arıtma Tesisinin çıkış suyu olan arıtılmış atıksular, yaklaşık 1.000 m2 alanda konumlandırılmış Atıksu Geri Kazanım Tesisi (Mor Şebeke) ile tekrar arıtımdan geçerek toplam 3.300.000 m2 kısıtlanmış yeşil alan sulamasında kullanılmaktadır.  Konya arıtılmış atık su geri kazanım tesisi (Mor Şebeke); terfi pompaları, ön klorlama, koagülasyon,  multimedya filtre, ultraviyole dezenfeksiyon, son klorlama, geri kazanılmış atık su deposu, hat besleme pompaları, 24 km uzunluğunda sulama hattı ve damlatmalı sulama sisteminden oluşmaktadır. Tesis 2012 yılında devreye alınmış ve yeşil alan sulamasına kaynak olmuştur.


Fotoğraflar


Tüm Hakları Saklıdır.
´