Laboratuvar (Su-Kalite-Kontrol)

SU KALİTE KONTROL LABORATUVARI

KOSKİ Su Kalite Kontrol Laboratuvarı Misyonu

KOSKİ Su Kalite Kontrol Laboratuvarı; uluslararası kalite standartlarını ve metotlarını uygulayan, nitelikli ve deneyimli personel, bilimsel çalışmalar ve altyapı imkânları açısından sürekli kendini geliştiren, pozitif iletişim teknikleri kullanan, tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik, güvenilirlik anlayışı ile hareket eden çevre ve iş güvenliğini önemseyen ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutan bir laboratuvardır.

KOSKİ Su Kalite Kontrol Laboratuvarı Vizyonu

Bilgiyi, bilimi ve teknolojiyi iç ve dış müşterilerimiz için birleştirerek, ulusal ve uluslararası standartlar kapsamında alt yapısını da geliştirerek güvenilir, uluslararası kabul görmüş bölgeye hizmet eden öncü laboratuvar olmak.

KOSKİ Su Kalite Kontrol Laboratuvarı Kalite Politikası

Laboratuvar faaliyetlerini “TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliği İçin Genel Şartlar” standardına ve bu standarda uygun olarak hazırlanmış dokümantasyona göre yürütmek, Müşteri memnuniyeti odaklı hizmet vermek ve sunulan hizmetlerde;

- Tarafsızlık,

Bağımsızlık,

Eşitlik,

Dürüstlük,

- Gizlilik İlkelerine uymak

Konusunda eğitimli ve uzman personelle;

Ulusal ve uluslararası geçerliliği olan metotlar kullanarak,

Mesleki uygulamalara bağlı kalarak,

Doğru ve güvenilir sonuçlar verme,

Kalite Yönetim Sistemimizin;

Bütün personel tarafından öğrenilmesini ve uygulanmasını,

Sürekli iyileştirilmesini, geliştirilmesini ve etkinliğinin sağlanmasıdır.

Akredite Laboratuvar ve Akredite Parametrelerimiz

KOSKİ Genel Müdürlüğü; bünyesinde bulunan son sistem cihazlarla donatılmış laboratuvarında, alanında uzman personelleri ile hizmet vermekte ve Konya halkının daha sağlıklı ve kaliteli su kullanmasını sağlamaktadır. Laboratuvarımız 2012 yılından itibaren TS EN ISO/ IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar Standardına” göre TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından akredite edilmiştir. Bu belge laboratuvarımızda yapılan analizlerin doğru ve güvenilir olduğunun bir kanıtı olurken, analiz sonuçları bu belgeden dolayı tüm dünyada ulusal ve uluslararası geçerliliğe sahiptir.

Türk Akreditasyon Kurumu’nun 2015 yılında yaptığı denetim ile fiziksel ve kimyasal analizlerde 39, mikrobiyolojik analizlerde 3 parametre olmak üzere toplam 42 parametrede akredite olunmuştur. Bu parametreler; Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Demir, Bakır, Kadmiyum, Krom, Nikel, Alüminyum, Mangan, Çinko, Selenyum, Arsenik, Antimon, Civa, Kurşun, Bor( ICP MS Cihazıyla çalışılan parametreler) Lityum, Amonyum ,Sodyum Potasyum, Magnezyum, Kalsiyum, Florür, Klorür, Nitrit, Nitrit Azotu, Nitrat, Nitrat Azotu, Bromür, Fosfat, Fosfat Fosforu, Sülfat, Bromat ( İyon Kromotografisi Cihazı ile çalışılan parametreler) Toplam Sertlik, Klorür(Titrimetrik yolla yapılan analizler) PH, İletkenlik, Escherichia coli, Enterokok, Koliform Bakteri Sayımıdır.

Laboratuvarımızda yılda ortalama 10.000 adet numunenin analizi yapılmaktadır. Şehre verilen içme ve kullanma suları 248 farklı noktadan numuneler alınarak haftalık ve aylık periyotlarla düzenli olarak kontrol edilmektedir. Bu noktalar dışında Memba suları, yüzey suları (baraj suları), yeraltı suları (kuyular), depolar, şebekeler, abone şikâyetleri, kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlardan gelen özel istek numunelerinin analizleri de yapılmaktadır.

Mikrobiyoloji laboratuvarında 25730 sayılı “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’’ kapsamında istenilen parametrelerin analizleri yapılmaktadır.

Şehre verilen tüm su kaynakları ve şebeke sularından haftalık, on beş günlük ve aylık periyotlarla numune alınıp mikrobiyolojik analizleri yapılarak, sonuçları “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” standartlarına göre değerlendirilmektedir.

Laboratuvarımız 3 birimden oluşmaktadır. Bunlar;

Numune Kabul ve Raporlama Birimi

Laboratuvar tarafından onaylanan ve laboratuvara getirilen her bir numuneye ait bilgiler numune kabul sorumlusu tarafından GİSLAB KOSKİ programının Numune Kabul Formu modülünde numune numarası alınarak numuneye ait bilgiler işlenir ve bu modülde çalışılacak parametreler ve ilgili yönetmelik seçilerek numune kabulü gerçekleştirilir.

Müşterilerden gelen talebe göre numune, laboratuvar tarafından alınacak ise numune alma personeli tarafından, ‘’Numune Alma Miktarları, Saklama Koşulları ve Süreleri Tablosu’nda’’ tanımlanmış olan ilgili numune kabına konur, kapağı kapatılır ve gerekli bilgiler kabın üzerine yazılarak numune özelliklerinde değişim meydana gelmeden laboratuvara getirilir.

Fiziksel ve Kimyasal Analiz Birimi

Laboratuvarımızda; içme ve kullanma suyu olarak şehre verilen yüzey suları, yeraltı suları ile ayrı bir şebekeyle 1000 adet çeşmeyle dağıtımı yapılan memba sularının ağır metalleri de dahil olmak üzere bütün fiziksel ve kimyasal analizleri yapılmaktadır. Su temin edilen kuyular tek tek, şebekeden ise dönüşümlü olarak numuneler alınıp analizleri yapılmaktadır. Analizlerin gerçekleştirildiği cihazlar kısaca şu şekildedir:

ICP-MS Cihazı: ICP-MS ile numunelerde çok sayıda element (ağır metal) hızlı, hassas ve doğru biçimde ölçülmektedir.

IC (İyon Kromatografi Cihazı): Numunelerde anyon ve katyonların tayini yapılmaktadır.

Yarı Otomatik Titratörler: Numunelerin alkalinitesine, toplam sertliğine ve klorürüne bakılmaktadır.

Spektrofotometreler: Numunelerin rengine, anyon ve katyonlarına spektrofotometre (hazır kit metodu) cihazları ile kısa sürede sonuç elde edilmektedir.

Hassas Terazi ve Desikatör: Laboratuvardaki bütün tartım işlemleri hassas terazide yapılıp askıda katı madde ve toplam çözünmüş madde gibi analizler desikatörde yapılmaktadır.

Laboratuvarımız yetişmiş personeli ile en son ve güncel ulusal veya uluslararası geçerliliği olan analiz metotlarını kullanarak hizmet vermektedir. Laboratuvar personelimiz konusuyla ilgili dünyada meydana gelen değişiklikleri yakından takip ederek kendini geliştirmekte, kaliteden ödün vermeden analiz sürelerini kısaltacak metot ve teknikleri uygulamaktadır.

Mikrobiyoloji Analiz Birimi

İçme ve kullanma sularının fiziksel-kimyasal analizlerinin yanı sıra tüketici sağlığı açısından mikrobiyolojik kalitesi de incelenmektedir. Şehre verilen tüm su kaynaklarından periyotlarla numune alınarak mikrobiyolojik analizleri yapılmaktadır.

Şebeke suyunun dezenfeksiyonu ve kontrolünün yürütülmesi için şebekenin tamamını kapsayacak şekilde, belirlenen noktalardan klor miktarı izlemeleri rutin olarak gerçekleştirilmektedir.

İletişim

Tel: 0 332 221 61 00- 6025

Fax: 0 332 221 63 54

 

 


Fotoğraflar


Tüm Hakları Saklıdır.
´