Elektronik Kartlı Su Sayacı

ÖN ÖDEMELI ELEKTRONIK KARTLI SU SAYACI” NEDIR?

Elektronik Kartlı Sayaç; yürürlükteki Ölçü ve Ayarlar Kanunu ve TS EN ISO 4064-2 standardına göre üretilmiş mekanik sayaç baz alınarak, su kullanımını mekanik, elektronik ve diğer bilişim teknolojileri yardımı ile yönetip denetleyen bir sistemdir. Sistemi önemli kılan unsur ise; tüketiciye sağladığı esnek kullanım ve denetim imkânlarıdır. Sistemin temel elemanları:

1-Su Kredi Satış Noktaları
2-Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Sayaç
3-Su Kartı (aboneye verilen kart)

NEDEN "ÖN ÖDEMELI ELEKTRONIK KARTLI SU SAYACI"?


Çünkü Bu Sisteme Geçişinizle;

• Fatura takibi, ödeme yapma, su kestirme, su açtırma gibi işlemleri yaptırmak için zaman ve iş kaybınızın en aza indirilmesine,
• Satın aldığınız krediyi sayacınıza yükledikten sonra su bedeline gelen zamlardan etkilenmeyerek sabit fiyat garantisine,
• Abone kartı ile su kredi satış noktalarından istediğiniz zaman, istediğiniz miktarda kredi alma imkânına,
• İstediğiniz zaman istediğiniz kadar su kullanma hakkına, sahip olabilirsiniz.
• Tesisatta su kaçağı olduğunda krediniz çabuk biteceğinden, tespit neticesinde; tesisatınızın en kısa sürede tamir ettirilmesi ile hem su israfını, hem de faturalarınızın kabarık çıkmasını önlersiniz.


ELEKTRONIK KARTLI SAYAÇ SISTEMINE NASIL GEÇEBILIRIM?

Abonelik Müracaat Dilekçesi ve T.C. Kimlik numarası yazılı olan kimlik belgesi ile birlikte, KOSKİ hizmet birimlerine veya www.koski.gov.tr adresine girerek internet üzerinden müracaat edebilirsiniz. EKS takılan abonelerden su ve atıksu teminat bedeli alınmaz.

ELEKTRONIK KARTLI SAYAÇ IÇIN ÖDEYECEĞIM ÜCRET MIKTARI VE ÖDEME ŞARTLARI NELERDIR?

1-Sayaç kutru 20/5 (3/4") olan mesken, işyeri, hayır kurumu vb. abonelikler için KDV dahil 685,00 TL.
2-Sayaç kutru 40/20 (1.1/2") olan abonelikler için KDV dahil 1955,00 TL. ücret alınmaktadır.
3-Elektronik kartlı sayaç talebinde bulunacak müşterilerimize sayaç ücretlerini 4 taksitte ödeme imkânı sunulmaktadır.
4-Mekanik sayaç takılı olan abonelerimiz EKS taktırmak istediklerinde, mevcut olan su ve atıksu teminat bedelleri güncelleştirilerek iade edilir. Ayrıca, bu abonelerin tesisatlarından sökülecek olan ve çalışır durumda olan Mekanik sayaç bedeli (3/4" için 74,00TL, 1.1/2" için 325,00TL) E.K.S bedelinden düşülür.
Tüm Hakları Saklıdır.
´