Tahakkuk İşlemleri

1-Su ve atıksu abonelerimizin sayaç endekslerinin, ilçelerde her ay (25-35 gün aralıklarla) , mahalle statüsüne dönüşen yerlerden; beldelerde 3 ay (85-95 gün aralıklarla), köylerde de 4 ay (115-125 gün aralıklarla) dönemler halinde okunması, el bilgisayarları ile tahakkuklarının yapılması ve faturalarının tebliğ edilmesi işleri, KOSKİ Genel Müdürlüğü onaylı fotoğraflı kimlik belgesine sahip personelince yürütülmektedir.
2-Abonenin binada bulunmaması, kapıyı açmaması, sayaç yerinin kilitli olması veya herhangi bir nedenle su sayacının okunamaması durumunda, tüketiminin birikmemesi için, aboneye önceki dönem tüketimlerine göre, bir sonraki dönem tüketiminden mahsup edilmek kaydıyla tahmini fatura düzenlenir ve su sayacının endeksini okuyup İdaremize bildirmesi istenir. Takip eden tahakkuk döneminde de endeks tespit edilmemiş ise, abonenin suyu kesilir.
3-Su sayacının endeksini okuyup, fatura düzenlettirmek isteyen abonelerimiz, taleplerini, 7/24 gün, 221 63 65 veya ALO185 Çağrı Merkezimizi arayarak; mesai saatleri içerisinde ise, KOSKİ Hizmet Birimlerine veya www.koski.gov.tr adresinde kayıtlı web sitesinde bulunan Web Panel veya e-Dilekçe bölümlerini kullanarak iletebilirler.
4-Abonelikte takılı olan sayacın çalışmadığı veya kısmen çalıştığı (tutuk olarak) hallerde, abonenin önceki dönem tüketimlerine göre kıyas tahakkuk düzenlenmekle birlikte, arızalı olan sayacın değiştirilme işlemi gerçekleştirilir.
5-Abonelerimiz, geçici olarak su kullanmayacaklarını bir dilekçe ile KOSKİ'ye bildirdikleri ve en son sayaç endeksine kadar borçlarını ödedikleri takdirde, bildirilen süre içinde (tüketim olmadığı tespit edilirse) tahakkuk yapılmamakta ve sürenin bitiminden sonra su kullanılmaya başlanıldığında tahakkuk yapılmaktadır.

Tüm Hakları Saklıdır.
´