KOSKİ Akıllı Uygulamalar
Jeofizik Ölçüm
29
Akıllı Çevre
KOSKİ Akıllı Uygulamalar

Genel Müdürlüğümüzce uygulanan Düşey Elektrik Sondajı (DES) yöntemi ve SP (Self-Potansiyel) yöntemi günümüzde yeraltısuyu aramalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Kayaçların yatay yada düşey yöndeki elektriksel iletkenlik farklarından yararlanarak jeolojik yapının ortaya konması prensibiyle Jeofizik Etütler uygulanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda arazide gerçekleştirilen ölçümler sonucu elde edilen görünür özdirenç değerleri çeşitli değerlendirme yöntemleri yardımıyla değerlendirilerek ortamdaki katmanlara ait kalınlık, özdirenç, tabaka sınırıları ve tahmini Akifer (Yeraltısuyunu tutan yapı) parametreleri  saptanır. Saptanan bu parametrelerden yararlanarak ortama ilişkin kuramsal jeolojik model ortaya konularak İçme ve Kullanma suyu temini için açılan Sondajlara yön verilir.  Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan METZ-SAS 24 SD marka dijital, tek boyutlu, rezistivite tabanlı, modern yeraltı görüntüleme cihazı ile Jeofizik Etütler yapılmaktadır.


Fotoğraflar


Tüm Hakları Saklıdır.
´