Koski Genel Müdürlüğünden İlan Olunur

KOSKİ (Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Kurulu 2560 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 11 Kasım 2019 günü saat 15.30’da İstanbul Yolu üzerinde bulunan Büyükşehir Belediye Meclis salonunda toplanacaktır.

            Keyfiyet ilan olunur.

G Ü N D E M    :

  • 17/05/2019 tarihli mutad toplantıya ait Genel Kurul müzakere karar zaptı özeti.

1 - Geçici İşçi vize işlemlerinin görüşülmesi.

2 - Bazı Memur kadrolarının iptal ve ihdasının görüşülmesi.

3 - Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği ile Tarifeler Yönetmeliğindeki değişikliklerin görüşülmesi.

4 - Meram Çay Sulama Yönetmeliğinin görüşülmesi.

5 - Depo Temizleme Yönetmeliğinin görüşülmesi.

6 - Teşkilat Yönetmeliğindeki,  Su Tesisleri Dairesi Başkanlığına ait değişikliğin görüşülmesi.

7 - Yönetim Kuruluna, borçlanma yetkisi verilmesinin görüşülmesi.

8 - Yönetim Kuruluna, kiralama, intifa sözleşmeleri yapma izini verilmesinin görüşülmesi.

9 - 2020 – 2024 yıllarını kapsayan Stratejik Planın görüşülmesi.

10 - 2020 yılı Performans Programının görüşülmesi.

11 - 2020 yılı Yatırım Programının görüşülmesi.

12 - 2020 yılında uygulanacak Tarifelerin tespitinin görüşülmesi.

13 - 2020 yılı bütçesinin görüşülmesi.

Tüm Hakları Saklıdır.