Koski Genel Müdürlüğünden İlan Olunur

KOSKİ (Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Kurulu 2560 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere  13 Mayıs 2019 Pazartesi günü saat 15.30’da İstanbul Yolu üzerinde bulunan Büyükşehir Belediye Meclis salonunda toplanacaktır.

 

            Keyfiyet ilan olunur.

 

 

                                                                      

                                                                                  Uğur İbrahim ALTAY

                                                                           Büyükşehir Belediye Başkanı                                                                                                                  

                                              

 

G Ü N D E M    :

 

  •   16/11/2018 tarihli Olağanüstü toplantıya ait Genel Kurul müzakere ve karar zaptı özeti.

 

  1. Ödenek aktarma.
  2. Bazı memur kadrolarının iptal ve ihdası.
  3. 2018 yılına ait Denetçilerin raporunun görüşülmesi.
  4. 2018 yılı Kesin Hesap ve Bilançonun görüşülmesi.
  5. 2018 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.
Tüm Hakları Saklıdır.