KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN OLUNUR (09.05.2022)

 

KOSKİ Genel Kurulu 2560 sayılı İSKİ Kanunu’nun 5. maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 13 Mayıs 2022 Cuma günü Saat 15.30'da Yeni Meclis Salonunda Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısına müteakiben toplanacaktır.

            Keyfiyet ilan olunur.

                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Uğur İbrahim ALTAY                                                                                                                                                          Konya Büyükşehir Belediye Başkanı                                    

                                                

G Ü N D E M    :

- 17/02/2022 tarihli toplantıya ait Genel Kurul müzakere ve karar zaptı özeti.

1)   Denetçi Raporunun Görüşülmesi

2)   Denetçi Seçimi ve Ücretlerinin Tespiti

3)   Ek Bütçe ve İlave Yatırım Programı

4)   Bazı Memur Kadrolarının İptal ve İhdası

5)   Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin Yenilenmesi

6)   2021 Yılı Kesin Hesap ve Bilanço

7)   2021 Yılı Faaliyet Raporu  

8)   Tarifelerin Görüşülmesi

Tüm Hakları Saklıdır.
´