KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN OLUNUR (17.02.2022)

KOSKİ GENEL KURULUNUN 17.02.2022 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARA AİT ÖZETLER

Karar Sayısı : 01

 

KOSKİ Tarifeler Yönetmeliğinin 5. Maddesine istinaden uygulanacak Su ve Atıksu tarifeleri ile bazı hizmet tarifelerinin ekte sunulan şekliyle uygulanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Ek : Tarifeler


Karar Sayısı :  02

           

KOSKİ Tarifeler Yönetmeliğinde uygulamada ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi bazı problemlerin çözüme kavuşturulması ve müşteri memnuniyetinin yükseltilmesine katkıda bulunmak düşüncesiyle ekte sunulan şekliyle değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.


Ek: Tarifeler Yönetmeliği Değişikliği.

Tüm Hakları Saklıdır.
´