KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN OLUNUR (14.02.2022)

             14.02.2022 tarihinde KOSKİ Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı gerekli çoğunluğun sağlanamaması gerekçesiyle tatil edilmiş olup, 17 Şubat 2022 Perşembe günü Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısına müteakip saat 14.00'de Yeni Meclis Salonunda yapılacaktır.

Keyfiyet ilan olunur.

 

                                                                                                                  

 

 

G Ü N D E M    : 

1)        Tarifelerin Tespiti.

2)        Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması.

Tüm Hakları Saklıdır.
´