KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN OLUNUR (10.02.2022)

KOSKİ Genel Kurulu, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci ve 2560 sayılı İSKİ Kanunu’nun 9/n maddelerine göre aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 14 Şubat 2022 Pazartesi günü Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısına müteakiben İstanbul Yolu Büyükşehir Belediye Meclis Salonunda saat 15.30’da Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapacaktır.

 

            Keyfiyet ilan olunur.

 

                                                                                                                     

Uğur İbrahim ALTAY

Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M    :

-            12/11/2021 tarihli toplantıya ait Genel Kurul müzakere ve karar zaptı özeti.

 

1)        Tarifelerin Tespiti.

2)        Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması.

Tüm Hakları Saklıdır.
´