KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN OLUNUR (04.11.2021)

    KOSKİ Genel Kurulu 2560 sayılı İSKİ Kanunu’nun 5. Maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 08 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 16.00’da İstanbul Yolu Büyükşehir Belediye Meclis Salonunda toplanacaktır.

 

            Keyfiyet ilan olunur. 


Uğur İbrahim ALTAY

Büyükşehir Belediye BaşkanıG Ü N D E M    :

-            28/05/2021 tarihli toplantıya ait Genel Kurul müzakere ve karar zaptı özeti.

1)        Geçici İşçi Vize Talebi.

2)        Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması.

3)        Altınapa Barajından Faydalanan Aboneler İçin Şehir Şebekesinden Su Verilmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik ve Ekleme Yapılması.

4)        Yönetim Kuruluna Borçlanma Yetkisi Verilmesi.

5)        Yönetim Kuruluna Kiralama, Taşınmaz Alımı ve İntifa Sözleşmeleri Yapma İzni Verilmesi.

6)        2022 Yılı Performans Programı.

7)        2022 Yılı Yatırım Programı.

8)        2022 Yılı Bütçesi.

9)        Tarifelerin Tespiti.

Tüm Hakları Saklıdır.
´