İLAN OLUNUR 23.01.2020

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN OLUNUR

 

KOSKİ GENEL KURULUNUN 21/01/2020 TARİHLİ (OLAĞANÜSTÜ) TOPLANTISINDA ALINAN GENEL KURUL KARAR ÖZETİ

 

Karar Sayısı : 1

15/11/2019 tarih ve 17 no’lu KOSKİ Genel Kurulu Kararında yer alan su ve atıksu tarifeleri tablosunun notlar kısmının 7. maddesinde yer alan “Tüm tarife gruplarında peşin su satışı 01/01/2020 ile 31/01/2020 tarihleri arasında bir önceki yılın tüketim miktarı kadar alınması ve vadesi içerisinde ödenmesi halinde % 10 indirim uygulanır” ve 8. maddesinde yer alan “2004 yılında 5216 sayılı Kanun kapsamında merkeze bağlanan mahallelerde, 6360 sayılı kanunun ek maddesi ile mesken tarifesinin % 25 oranında uygulanan tarife, kanunda yapılan değişiklik neticesinde merkez ilçe tarifesi ile aynı olacak şekilde uygulanacaktır.” hükümlerinin 01/01/2020 tarihinden itibaren belirtildiği şekilde uygulanması,  yine aynı kararla belirlenen 2020 yılı su ve atıksu fiyatlarının 2 ay ertelenerek, 01/03/2020 tarihinden itibaren uygulanması ve 01.01.2020 ile 29.02.2020 tarihleri arasında ise 2019 yılı Aralık ayı su ve atıksu fiyatlarının TÜFE artış oranı uygulanmadan devam etmesine  karar verilmiştir. 

Tüm Hakları Saklıdır.