İLAN OLUNUR 21 01 2020

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN OLUNUR

  

KOSKİ (Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Kurulu, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20 inci maddesine göre, aşağıdaki gündem maddesini görüşmek üzere, 2560 sayılı İSKİ Kanununun 9/n maddesi hükmü gereğince, İstanbul yolu üzerinde bulunan Büyükşehir Belediye Meclis salonunda 21 Ocak 2020 Salı günü saat 15.00’de,  Olağanüstü toplanacaktır.

             Keyfiyet ilan olunur.

  

                                                                                                                      Mustafa UZBAŞ

                                                                                                          Büyükşehir Belediye Başkan V.

 

 

 

G Ü N D E M    :

 -          15/11/2019 tarihli mutad toplantıya ait Genel Kurul müzakere karar zaptı özeti.

1-      2020 Su ve Atıksu Tarifelerinin Uygulamasının 01 Mart 2020 tarihine kadar ertelenmesi

 

Tüm Hakları Saklıdır.