Su-Atıksu
SU KALITE - KONTROL LABORATUVAR BIRIMI

SU KALITE - KONTROL LABORATUVAR BIRIMI

KOSKİ Su Kalite Kontrol Laboratuvarı Misyonu

KOSKİ Su Kalite Kontrol Laboratuvarı; uluslararası kalite standartlarını ve metotlarını uygulayan, nitelikli ve deneyimli personel, bilimsel çalışmalar ve altyapı imkânları açısından sürekli kendini geliştiren, pozitif iletişim teknikleri kullanan, tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik, güvenilirlik anlayışı ile hareket eden çevre ve iş güvenliğini önemseyen ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutan bir laboratuvardır.

KOSKİ Su Kalite Kontrol Laboratuvarı Vizyonu

Bilgiyi, bilimi ve teknolojiyi iç ve dış müşterilerimiz için birleştirerek, ulusal ve uluslararası standartlar kapsamında alt yapısını da geliştirerek güvenilir, uluslararası kabul görmüş bölgeye hizmet eden öncü laboratuvar olmak.

KOSKİ Su Kalite Kontrol Laboratuvarı Kalite Politikası

Laboratuvar faaliyetlerini “TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliği İçin Genel Şartlar” standardına ve bu standarda uygun olarak hazırlanmış dokümantasyona göre yürütmek, Müşteri memnuniyeti odaklı hizmet vermek ve sunulan hizmetlerde;

tarafsızlık,
bağımsızlık,
eşitlik,
dürüstlük,
gizlilik ilkelerine uymak.

Konusunda eğitimli ve uzman personel ile;

ulusal ve uluslararası geçerliliği olan metotlar kullanarak,
iyi mesleki uygulamalara bağlı kalarak,
doğru ve güvenilir sonuçlar vermek.

Kalite Yönetim Sistemimizin;

bütün personel tarafından öğrenilmesini ve uygulanmasını,
sürekli iyileştirilmesini, geliştirilmesini ve etkinliğini sağlamak.
sürekli iyileştirilmesini, geliştirilmesini ve etkinliğini sağlamak.
Kalite politikamızdır.

KOSKİ Genel Müdürlüğü; bünyesinde bulunan son sistem cihazlarla donatılmış laboratuvarlarında, alanında uzman personelleri ile hizmet vermekte ve Konya halkının daha sağlıklı su kullanmasını sağlamaktadır. Laboratuvarımız 2012 yılından itibaren TS EN ISO/ IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar Standardına” göre TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından akredite edilmiştir. Bu belge laboratuvarımızda yapılan analizlerin doğru ve güvenilir olduğunun bir kanıtı olurken, analiz sonuçları bu belgeden dolayı tüm dünyada ulusal ve uluslararası geçerliliğe sahiptir. Ayrıca Türk Akreditasyon Kurumu’nun 2015 yılında yaptığı denetim ile su parametrelerinde 39 ve atık su parametrelerinde 18 olmak üzere toplam 57 parametreye yükselmiştir.

Akredite Parametrelerimiz;

Su; ICP-MS ile Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Demir, Bakır, Kadmiyum, Krom, Nikel, Alüminyum, Mangan, Çinko, Selenyum, Arsenik, Antimon, Civa, Kurşun, Bor Mikrobiyolojide, Escherichia coli, Enterokok, Koliform Bakteri
Su ve Atık Su; IC (İyon Kromatografi Cihazı) ile Lityum, Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Amonyum, Florür, Klorür, Nitrit, Nitrat, Bromür, Fosfat, Sülfat, Bromat Toplam Sertlik, Klorür, pH ve İletkenlik

Laboratuvarımızda yılda ortalama 12.000 adet numunenin analizi yapılmaktadır. Şehre verilen içme ve kullanma suları 366 farklı noktadan alınarak haftalık ve aylık periyotlarla düzenli olarak kontrol edilmektedir. Bu noktalar dışında Memba suları, yüzey suları (baraj suları), yeraltı suları (kuyular), depolar, şebekeler, abone şikâyetleri, kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlardan gelen özel istek numunelerinin analizleri de yapılmaktadır.

Mikrobiyoloji laboratuvarında 25730 sayılı “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’’ kapsamında istenilen parametrelerin analizleri yapılmaktadır.

Şehre verilen tüm su kaynakları ve şebeke sularından haftalık, onbeş günlük ve aylık periyotlarla numune alınıp mikrobiyolojik analizleri yapılarak, sonuçları “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” standartlarına göre değerlendirilmektedir.

Fiziksel ve Kimyasal Analiz Laboratuvarı

Laboratuvarımızda; içme ve kullanma suyu olarak şehre verilen yüzey suları, yeraltı suları ile ayrı bir şebekeyle 1000 adet çeşmeyle dağıtımı yapılan memba sularının ağır metalleri de dahil olmak üzere bütün fiziksel ve kimyasal analizleri yapılmakta olup su kalitesi Sağlık Bakanlığının 25730 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik”e göre incelenmektedir.
ICP-MS Cihazı: ICP-MS ile numunelerde çok sayıda element (ağır metal) hızlı, hassas ve doğru biçimde ölçülmektedir.
IC (İyon Kromatografi Cihazı): Numunelerde anyon ve katyonların tayini yapılmaktadır.
Yarı Otomatik Titratörler: Numunelerin alkalinitesine, toplam sertliğine ve klorürüne bakılmaktadır.
Spektrofotometreler: Numunelerin rengine, anyon ve katyonlarına spektrofotometre (hazır kit metodu) cihazları ile kısa sürede sonuç elde edilmektedir.
Hassas Terazi ve Desikatör
Numune Kabul ve Raporlama Birimi: Laboratuvarımıza ulaştırılan numunelerin kabulü, numunelerin kodlanması, talep edilen analizlere göre ilgili laboratuvar birimlerine gönderilmesi ve analiz sonuçlarının raporlanması işlemleri yapılmaktadır.
Mobil Su Kalite Kontrol Aracı:Halkımızın kullanımına sunduğumuz içme ve kullanma sularının hijyenik şartlarda alınarak, gerekli koşullarda muhafaza edilerek numunelerin laboratuvara ulaştırılmasını sağlar.
Laboratuvarımız yetişmiş personeli ile en son ve güncel ulusal veya uluslararası geçerliliği olan analiz metotlarını kullanarak hizmet vermektedir. Laboratuvar personelimiz konusuyla ilgili dünyada meydana gelen değişiklikleri yakından takip ederek kendini geliştirmekte, kaliteden ödün vermeden analiz sürelerini kısaltacak metot ve teknikleri uygulamaya koymaya çalışmaktadır.

Su Kalite-Kontrol Laboratuvarı
Tel: 0.332.221 61 00 (Dahili: 6015) - Fax : 0.332.221 63 54