Su-Atıksu
Atıksu Arıtma Tesisi

Atıksu Arıtma Tesisi

Konya Atıksu Arıtma Tesisi Projesi’nin birinci kademesi; 200.000 m3/gün debi ve 1.000.000 eşdeğer nüfusa göre tasarlanmıştır. Tesis, karbon giderimi ve kısmi azot giderimine göre İleri biyolojik arıtma metoduna göre dizayn edilmiştir. Çıkış suları UV dezenfeksiyon sisteminden geçirilerek deşarj edilecektir.

KONYA ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI

Tesisin yapımına OHL-Sistem Yapı-INIMA Türk-İspanyol Ortak Girişimince, 17.08.2005 tarihli yer teslimi ile başlanmıştır.

Önemli Tarihler

Sözleşme Tarihi : 05.08.2005
Yer Teslimi ve İşe Başlama Tarihi : 17.08.2005
Kısmi İşletmeye Başlama Tarihi : 16.06.2009
Maliyet : 32.481.313 ABD Doları

Projenin Amacı:

Konya Atıksu Arıtma Tesisi Projesi ile, Konya kenti atıksuların insan ve çevre sağlığına uygun ve verimli arıtılması, deşarj edilecek arıtılmış su ve stabilize edilecek arıtma çamuru ile güvenilir çevre koşullarının sağlanması amaçlanmaktadır.

Projenin Faydaları:

Çıkış suyunun deşarj edildiği Keçili Kanalı ile, bu kanalın 122 km sonra ulaştığı Tuz Gölü ve çevresinde insan ve çevre sağlığı şartlarının iyileşmesinde önemli katkılar sağlanacaktır.
Yıllık en az 50 milyon m3 sulama suyu üretilecektir.
Anaerobik çürütücülerde üretilecek biyogazdan elde edilecek 2 MW/saat’e yakın elektrik enerjisi ile işletme maliyetlerinde önemli bir tasarruf yapılmış olacaktır.
Tesisten çıkacak stabilize olmuş çamur, tarımsal gübre veya toprak ıslahı amacıyla kullanılabilecektir.

Dizayn Debisi

Günlük ort. debi m3/d 200.000
Maks. kuru hava debisi m3/d 250.000
Pik debi m3/d 400.000
Tesisin giriş ve deşarj kriterlerinde Avrupa standartları esas alınmıştır.

Dizayn Debisi

Parametre
Giriş
Çıkış
BOI 5 (mg/L)
320
<20
AKM (mg/L)
295
<20
KOI (mg/l)
295
<90
pH
6-9
6-9
T.N (mg/l)
50
---
T.P (mg/l)
15
---
Tesis, aşağıdaki ünitelerden oluşmaktadır:

Mekanik Ön Arıtma Üniteleri

Atıksu giriş yapısı, kaba ızgara, giriş pompa istasyonu,
Kaba ve ince ızgaralar,
Havalandırmalı kum ve yağ tutucu,
Ön çökeltme havuzları

Biyolojik Arıtma Üniteleri

Havalandırma Havuzları (Bardenpho prosesi ile karbon ve kısmi azot giderimi)
Son çökeltme havuzları

Çamur Arıtımı ve Enerji Kazanımı

Çamur yoğunlaştırma havuzları,
Anaerobik çamur çürütme tankları,
Biyogaz depolama tankları,
Isı merkezi ve enerji geri kazanım ünitesi,
Çamur susuzlaştırma tesisi (Santrifüj dekantörler)

Dezenfeksiyon

Açık kanal UV dezenfeksiyon sistemi

Diğer üniteler

İdari bina,
Atölye-garaj binası,
Trafo binaları,
Dağıtım yapıları,
Çamur pompa istasyonları,
By-pass kanalı,
Çamur depolama alanları.

Atıksu Arıtma