Su-Atıksu
Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

SIKÇA SORULAN SORULAR

SORU 1 : SU VE KANALİZASYON KATILIM BEDELLERİ NEYE GÖRE ALINIYOR?

Müşterilerimizden abonelik sözleşmesi aşamasında; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 87.maddesinin; “Belediyelerce ve belediyelere bağlı müesseselerce, kanalizasyon tesisi yapılması halinde, bunlardan faydalanan gayrimenkullerin sahiplerinden, kanalizasyon harcamalarına katılma payı alınır” hükmü ile 88.maddesinin; “Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce, beldede su tesisleri yapılması halinde, dağıtımın yapıldığı saha dahilindeki gayrimenkullerin sahiplerinden, su tesisleri harcamalarına katılma payı alınır’’ hükmü uyarınca su ve kanalizasyon harcamalarına katılma bedelleri alınmaktadır.2015 yılı sonuna kadar her bağımsız birim için su katılım bedeli Konya Merkez’de 140,00 TL, İlçelerde 110,00 TL, Beldelerde 80,00 TL., kanalizasyon katılım bedeli Konya Merkez’de 140,00 TL, İlçelerde 110,00 TL, Beldelerde 80,00 TL., alınmaktadır. Köylerde ise,6360 sayılı Kanun’un geçici 1.maddesinin 15.fıkrasına istinaden 5 yıl süreyle katılma payı alınmayacaktır.

SORU 2: ABONELİĞİMİ NASIL İPTAL ETTİREBİLİRİM VE KALAN TEMİNAT BEDELİNİ NASIL ALABİLİRİM?

Abonelerimiz, tahliye ettikleri aboneliklerini iptal ettirmek için; KOSKİ Hizmet Birimlerimize bizzat başvurarak veya www.koski.gov.tr web sitemizde bulunan e-koski bölümünü kullanarak, bilgi edinme başvurusu veya e-mail göndererek başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İdaremize yapılan bu başvurular en geç üç gün içerisinde sonuçlandırılmakta, su sayaçları kullanıma kapatılarak sayaç üzerinden okunan endekse göre son tahakkuklar düzenlenmektedir. SMS ile başvuru sonuçlarının abonelere bildirilmesini müteakip, KOSKİ Hizmet Birimlerimize müracaat eden abonelerimize borçları düşüldükten sonra kalan teminat bedelleri güncel değerleri üzerinden iade edilmektedir. Müşterilerimiz, İdaremize gelmeden e-mail veya dilekçe ile başvuruda bulunarak kalan teminat bedellerinin, numarasını verdikleri İBAN hesaplarına iade edilmesini talep edebilirler.
Gerekli Belgeler:

1- Abonelik Müracaat Formu (KOSKİ’den temin edilir)
2- T.C. kimlik numarası yer alan kimlik belgesi
3-Başkası adına işlem yapılacaksa Noterden getirilecek vekaletname

SORU 3: SU ABONELİĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

SORU 4: EKS (ELEKTRONİK KARTLI SU SAYACI) NEDİR VE YARARLANMAK İÇİN NE YAPMALIYIM?

Elektronik Kartlı Sayaç (EKS) Aboneliği: Ön ödemeli olarak su satın alınma imkânı sağlayan elektronik düzeneğe sahip kartlı su sayacını kullanan aboneliklerdir.
Aboneliğinde takılı olan mekanik su sayacının yerine veya ilk kez oturulacak gayrimenkulüne EKS taktırmak isteyen müşterilerimiz, Şehir Merkezinde, İdari binamızda bulunan Su Müracaat Birimimize, 6360 sayılı Kanun uyarınca hizmet alanımıza dahil olan İlçe, Belde ve Köylerde ise, Bölgelerinde bulunan KOSKİ Hizmet Birimlerimize başvuruda bulunabilirler. Başvuru sonrasında görevlilerimizce abonelik mahallinde inceleme yapılır ve sayaç yeri EKS takılmasına uygun ise EKS abonelik sözleşmesi imzalanır. Bu tür abonelerden teminat alınmaz.
Mekanik sayacının yerine EKS taktıran abonelerimize, EKS abonelik sözleşmesi yapılması esnasında, mekanik sayacının bedeli ile teminat bedelleri güncel değerleri üzerinden iade edilir.

SORU 5: İNDİRİMLİ SU KULLANMA ŞARTLARI NELERDİR?

İdaremizce, Vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlar ile malul gazi olarak aylık bağlanmış olanların ve şehit dul ve yetimi sıfatıyla aylık veya gelir bağlanmış bulunanların, özür oranı % 40 ve üzerinde olanların ve 5774 Sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı verilmesi Hakkındaki Kanun kapsamına giren sporcuların ikamet ettikleri ve müstakil sayaç takılı olan meskenlerde kullandıkları su ve atıksu bedellerinde, % 50 oranında tenzilat uygulanmaktadır. Bir tenzilattan istifade eden abone ikinci bir tenzilattan istifade edemez. Bu uygulamadan yararlanmak için;
- Abonelik Talep Formu (KOSKİ’den temin edilir)
- Malul, gazi, şehit dul ve yetimi veya engelli olduğunu ve yahut da Devlet Sporcusu olduğunu gösteren belge/rapor
- Deprem Sigorta Poliçesi (DASK) veya poliçe numarası ile,
Şehir Merkezinde, İdari binamızda bulunan Abone Servisine, 6360 sayılı Kanun uyarınca hizmet alanımıza dahil olan İlçe, Belde ve Köylerde ise, Bölgelerinde bulunan KOSKİ Hizmet Birimlerimize müracaat edildiği takdirde,18 yaş ve üzeri müşterilerimiz, indirimli su ve atıksu abonelik sözleşmesi yaptırabilirler.

SORU 6: ÇEVRE SULAMA ABONELİĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

ÇEVRE SULAMA SUYU ABONELİĞİ
KOSKİ Tarifeler Yönetmeliğinin 6. Maddesinin “f” bendi gereğince, bahçelerinde su kullanmak amacıyla, gerçek veya tüzel kişiler adına verilen bir aboneliktir.

Gerekli Belgeler:
1- Abonelik Müracaat Formu (KOSKİ’den temin edilir)
2-Tapu Tescil belgesi (Müstakil Tapu Olması)
3-Adres Beyan formu (Büyükşehir Belediyesi Kent Bilgi Sisteminden temin edilir.
4-T.C. Kimlik numarası yer alan kimlik belgesi
5-İmza sirküsü veya yetki belgesi (Tüzel kişilikler için)

Açıklama: Bu tür abonelikten yararlanmak isteyen gerçek veya tüzel kişilere ait parsellerin aşağıda belirtilen şartlara haiz olması gerekmektedir.
1- Parsel alanının asgari 150 m2, azami 200 m2 olması (imarlı parsellerde azami sınır şartı yoktur)
2- Parselin önündeki cadde veya sokakta su şebekesinin bulunması (imarlı parseller hariç)
3- Parsel içerisinde, beher 40 m2’ ye en az 1 (bir) ağaç düşecek sayıda ağaç dikili olması
4- Modern sulama tekniğine uygun sulama sisteminin kurulu olması (damlama, yağmurlama vb.)
5- Parsel İçerisinde su abonesi olmayan bir yapı bulunmaması (35 m2’ye kadar olan yapılar hariçtir.)
Mesken abonesi olup yukarıda belirtilen şartlara haiz bahçesi bulunan abonelerimiz, isterlerse, mevcut aboneliğini “Bahçeli Mesken Aboneliği” ne dönüştürebilirler. Bu tür aboneliklerden, aylık 15 m3’ü aşan su tüketimlerinden atıksu bedeli ve ÇTV alınmamaktadır.

SORU 7: GÜNÜ GEÇMİŞ SU BORÇLARINI NASIL TAKSİTLENDİREBİLİRİM?

Su ve Atıksu borçlarını taksitle ödemek isteyen abonelerimiz, KOSKİ Hizmet Birimlerimize bizzat müracaat ederek günü geçmiş borçlarını kredi kartı ile veya senet vermek suretiyle en fazla 6 taksite kadar taksitlendirilebilmektedir.

SORU 8: KISMİ ÖDEME YAPABİLİRMİYİM?

İdaremize ait tüm veznelerimizde su ve atıksu faturaları kısmi olarak ödenebilmektedir.

SORU 9: FATURAMIN SON ÖDEME TARİHİ GEÇTİ SUYUM KESİLİR Mİ?

Su ve atıksu borcu bulunan abonelere, son ödeme tarihine iki gün kala hatırlatma amacıyla, SMS gönderilir. Faturaların son ödeme tarihine kadar ödenmemesi durumunda, takip eden okuma döneminde borç ihbarı verilmekte ve bu ihbarı takip eden 3 iş günü sonunda da en az 2 fatura 80 TL veya tek fatura 120 TL üzeri borcu bulunan abonelerin suları, su sayaçlarına aparat takılmak sureti ile kesilmektedir.

SORU 10: EKS (ELEKTRONİK KARTLI SU SAYACI)'Yİ NORMAL SAYAÇ İLE DEĞİŞTİRMEK İÇİN NE YAPMALIYIM?

İdaremize yapılacak yazılı müracaat sonucunda, su ve atıksu borcunun bulunmaması ve teminat bedeli ile sökme takma bedelinin ödenmesi ve İdarenin uygun görmesi kaydıyla elektronik kartlı su sayaçları, mekanik sayaçla değiştirilebilir.

SORU 11: TATLISU ÇEŞMESİNDEN SU KULLANILIYOR HANGİ BİRİME ŞİKAYET ETMEM GEREKİYOR?

Müşterilerimiz, tatlı su çeşmelerinden amacı dışında su kullananları, 7/24 günün her saatinde 221 63 65 nolu telefonu veya ALO185 nolu Çağrı Merkezini arayarak veya KOSKİ Hizmet birimlerine bizzat müracaat ederek ya da www.koski.gov.tr adresinde kayıtlı web sitemizde bulunan Canlı Destek, Web Panel ve Genel Müdüre Mesaj bölümlerini kullanarak bildirebilirler.

SORU 12: GÜNÜ GEÇEN FATURALARIMI BANKADAN ÖDEYEMİYORUM NE YAPMALIYIM?

Günü geçen su faturaları, KOSKİ veznelerinden, PTT şubelerinden, www.koski.gov.tr resmi web sitemizden ya da internet tahsilatı da yapan; Türkiye Finans, ING Bank, Tekstilbank, TEB,  Albaraka, Kuveyttürk, HSBC, Halkbank, Şekerbank, Yapı Kredi, Vakıfbank, Ziraat, Finansbank ve Fiba bankalarından ödenebilmektedir.

SORU 13: KUYU AÇMAK İSTİYORUM NE YAPMALIYIM?

167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun uyarınca; Kuyu açma ruhsatı almak için DSİ 4. Bölge Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.

SORU 14: KAÇAK KUYU İHBARI VE KAÇAK SU KULLANIMLARI NEREYE BİLDİRİLECEKTİR?

Kaçak açılan kuyular ve kaçak su kullanımları, 7/24 günün her saatinde 221 63 65 veya ALO 185 nolu Çağrı Merkezimiz aranarak veya KOSKİ Hizmet birimlerine bizzat müracaat edilerek bildirebilir.

SORU 15: FATURA BİLGİLERİNE NASIL ULAŞABİLİRİM?

Müşterilerimiz fatura bilgilerine, “koski.gov.tr” adresli resmi web sitemizin “internet şubesi” linki içerisindeki “Fatura Borcu Sorgulama” bölümünden, 7/24 günün her saatinde 221 63 65 veya ALO185 nolu Çağrı Merkezini arayarak veya KOSKİ Hizmet birimlerine bizzat müracaat ederek ya da web sitemizde bulunan Canlı Destek, Web Panel bölümlerinden ulaşabilirler. Ayrıca, e-mail adresini İdaremize kayıt ettiren abonelerimize, fatura bilgileri e-mail olarak da gönderilmektedir.

SORU 16: TAHMİNİ FATURALAR NEYE GÖRE DÜZENLENİYOR?

Abonenin binada bulunmaması, kapıyı açmaması, sayaç yerinin kilitli olması veya herhangi bir nedenle su sayacının okunamaması durumunda, tüketimin birikmemesi için aboneye, önceki yılın aynı dönem tüketimlerine göre kıyas almak suretiyle, bir sonraki dönem tüketiminden mahsup edilmek kaydıyla tahmini tahakkuk yapılır ve aynı zamanda, su sayacının endeksini okuyup İdareye bildirmesi istenir. Bu şekilde peş peşe iki defa tahmini tahakkuk yapılabilir. Üçüncü tahakkuk döneminde de endeks tespit edilememiş ise, abonenin suyu vanadan kesilmektedir.(KOSKİ Tarifeler Yönetmeliği Madde 62)

SORU 17: SU FİYATLARI NEYE GÖRE DÜZENLENİYOR?

Su fiyatları belirlenirken, Yönetim ve İşletme giderleri (Enerji ve malzeme giderleri, personel giderleri ve çeşitli giderler),amortismanlar, şebeke yenileme, ıslah ve tevsi giderleri ile fiyat artış endeksleri (TÜFE) dikkate alınmaktadır.

SORU 18: FATURALARIMA VERİLEN SON ÖDEME TARİHLERİ MAAŞ TARİHLERİNE GÖRE VERİLEBİLİR Mİ?

Su ve atıksu abonelerimizin tüketim endekslerinin tespiti ve faturalandırılması işlemleri el bilgisayarları aracılığıyla ve bölgesel bazda yapılmakta olup, ödeme süreleri de buna göre verilmektedir. Sistem olarak ödeme süreleri bireysel olarak değil toplu olarak verilmektedir. Maaşa göre işlem yapılması halinde, aynı anda okuma işlemi yapılan aboneler arasında (ödeme süreleri farklı olacağından) eşitlik ilkesine aykırı bir işlem yapılmasına neden olacağından maaş tarihlerine göre son ödeme tarihlerinin verilmesi uygun görülmemektedir. İdaremizce, kredi kartı ile ödeme imkânı getirilmiş olması nedeniyle ödeme ile abonelerimize ek süre imkanı sağlanmaktadır.

SORU 19: SU SAYACIMIN DONMAMASI İÇİN NE YAPMALIYIM? KIŞ AYLARINDA NASIL KORUNUR?

Su sayacının donmaması için müşterilerimiz tarafından alınacak tedbirler aşağıda sıralanmıştır:
1-Sayacın bulunduğu yere beton, plastik, ahşap veya demirden bir muhafaza konulmalıdır /yapılmalıdır. Sayaç bağlantıları ile vanalardan su sızıyor veya damlıyorsa, abone numarası belirtilmek suretiyle KOSKİ\'ye bildirilmelidir.
2-Su sayaçlarının donmaması için sayaçların bulunduğu yerin hava sirkülâsyonuna karşı korunması amacıyla açık bölümlerin kapatılması gerekmektedir.
3- Sayaç muhafaza yerleri sayaçları korumak için sayacın üst seviyesine kadar (sayacın cam çerçeveli okuma penceresi kapatılmayacak) sayaç muhafaza yerini tamamen kapatacak şekilde perlit, iri talaş, saman vb. malzemelerden doldurulmuş yastıklar konulması ve üzerinin muntazam bir kapakla kapatılarak harici tesirlerden korunması gerekmektedir. Gübre vb. kolayca oksit yapıcı nemli malzemelerin özellikle konulmaması gerekir.
4- Çok şiddetli soğuklarda muslukların çok az bir şekilde açık bırakılarak sayaçta ve tesisatta durgun su bırakılmamalıdır.
5- Abonelerce tedbir alınmaması halinde su sayaçlarının kolayca patlayacağı, gövdesi patlayan sayacın tamir imkânı olmayıp hurdaya çıkacağı, ayrıca önemli miktarda su kaybına yol açacağı unutulmamalıdır.
6- Donan sayaca ve tesisata ateş tutulmamalı ve sıcak su dökülmemelidir.

SORU 20: SU SAYACIM DEĞİŞTİRİLDİĞİNDE ÜCRET ALINIYOR MU?

KOSKİ Tarifeler Yönetmeliği’nin 20.maddesi uyarınca;“İdarece su sayacı takılacak yeni abonelerden, sayaçların ihmal, dikkatsizlik ve dış etkiler nedeniyle patlaması veya kullanılamaz şekilde hurdaya ayrılması, ekonomik ömrü dolmuş (10 yıllık Damga süresi dolmuş olan) sayaçların sökülmesi sonucunda sayaçları değiştirilen abonelerden, muayene neticesinde sayacın doğru çalıştığı tespit edilen aboneler, istek üzerine sayacı sökülen veya takılan abonelerden her yıl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede yayımlanan Su, Elektrik ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ’de belirtilen sayaç sökme- takma ücreti ile sökülen sayaç ile yeni takılan sayaç arasındaki sayaç farkı alınır. Bunların dışında kalan sebeplerden dolayı sayaçları değiştirilen müşterilerimizden herhangi bir ücret alınmamaktadır.

SORU 21: ABONELİK BİLGİLERİNİ NASIL GÜNCELLEYEBİLİRİM?

Abonelik bilgilerini güncellemek isteyen abonelerimiz, 7/24 günün her saatinde 221 63 65 nolu telefonu veya ALO185 nolu Çağrı Merkezini arayarak, mesai saatleri içerisinde KOSKİ Hizmet Birimlerimize müracaat ederek bilgilerinin güncellenmesini sağlayabilirler veya web sitemizde bulunan "abonelik bilgileri güncelle" bölümünü kullanarak bilgilerini güncelleyebilirler.

SORU 22: FATURA BİLGİLERİMİN E-MAİL VEYA SMS YOLU İLE BİLDİRİLMESİ İÇİN NE YAPMALIYIM?

Müşterilerimiz e-mail adres bilgilerini veya cep telefonu bilgilerini, 7/24 günün her saatinde 221 63 65 nolu telefonu veya ALO185 nolu Çağrı Merkezine, mesai saatleri içerisinde KOSKİ Hizmet Birimlerimize müracaat ederek veya www.koski.gov.tr adresinde kayıtlı web sitemizde bulunan Canlı Destek veya Web Panel bölümlerini kullanarak taleplerini iletebilirler.

SORU 23: FATURA MİKTARI ÇOK YÜKSEK NEREYE BAŞVURMALIYIM?

KOSKİ Hizmet Birimlerimize veya www.koski.gov.tr web sitemizde bulunan e-koski bölümünü kullanarak, bilgi edinme başvurusu ya da e-mail göndererek başvuruda bulunabilirler. Şikâyetli sayaçların değiştirilmesi için müşterilerimizin yazılı başvurusu gerekmektedir.

SORU 24: EKS (ELEKTRONİK KARTLI SU SAYACI) SORUNLARIMI NEREYE BİLDİRMELİYİM?

Müşterilerimiz EKS ile ilgili karşılaştıkları sorunlarını, 7/24 günün her saatinde 221 63 65 nolu telefonu veya ALO185 nolu Çağrı Merkezini arayarak veya KOSKİ Hizmet Birimlerimize elektronik kartları ile birlikte başvuruda bulunarak bildirebilirler.

SORU 25: SU VEYA KANALİZASYON ARIZALARI İLE SAYAÇ ARIZALARINI NEREYE BİLDİREBİLİRİM?

Müşterilerimiz su arızalarını, 7/24 günün her saatinde 221 63 65 veya ALO185 nolu Çağrı Merkezini arayarak bildirebilirler.

SORU 26: ABONE HATTI VE ABONE ŞUBE YOLU HATTINDAKİ ARIZAYI KOSKİ GİDERİYOR MU? ÜCRET ALINIYOR MU?

Su Abone hattı, şebeke hattından KOSKİ vanasının çıkışına kadar su taşıyan borulardır.
a) Su abone hattının tesisinde borunun çapı ve diğer hususlar, kullanılacak su miktarı dikkate alınarak idarece belirlenir.     
b) Su abone hattının tesisi, KOSKİ’den müsaade almak şartıyla abone tarafından yaptırılır. Abone işlemi yapıldıktan sonra abone hattının mülkiyeti, işletme ve bakım karşılığı KOSKİ’ye devredilmiş sayılır.
c)   Su abone hattından diğer abonelere su verilip verilmemesinde, KOSKİ yetkilidir.    
ç) Su abone hattına, KOSKİ’den izin alınmadan hiçbir müdahalede bulunulamaz. Bulunanlar veya zarar verenler hakkında, yönetmelik hükümleri gereğince işlem yapılır.

Su şube yolu hattı, KOSKİ vanasının çıkışından sayacın çıkışındaki bağlantı rakoruna kadar su taşıyan borulardır. Su şube yolunun tesisi, KOSKİ\'den müsaade almak şartıyla, abone tarafından yaptırılır. Su şube yolunun mülkiyeti, işletme ve bakımı, faydalanan abonelere aittir. Şube yolunda yapılacak tadilat ve ıslah, KOSKİ’den müsaade almak ve masrafları kendilerine ait olmak şartıyla, aboneler veya KOSKİ tarafından yapılır.

SORU 27: MÜKERRER ÖDEME YAPTIM NE YAPMAM GEREKİR?

Faturalarını mükerrer ödeyen müşterilerimizin mükerrer ödemeyi gösteren belgeleriyle ve yazılı olarak, KOSKİ Hizmet Birimlerimize bizzat başvurmaları gerekmektedir.

SORU 28: DAİREME BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ NEDENİYLE SU ÇIKMIYOR NE YAPMAM GEREKİYOR?

Konya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin, 49 (1) maddesi (a) bendinde; “Konutlarda, zemin+3 kat’ı geçen binalarda su deposu ve hidrofor için ayrı mekân oluşturulacak ve daire başı 250 lt./gün den az olmayan su deposu yapılacak ve çalıştırılacaktır.” denilmektedir.
Diğer taraftan, normal işletme koşullarına göre, İdaremizin şehir merkezinde bulunan sitelerin zemin kat su şebeke girişlerine kadar sağlamakla yükümlü olduğu basınç değeri 2,5 ila 3,5 bar arasında sabit tutulmaya çalışılmaktadır. Kış aylarında su kullanımı yaz aylarındaki kadar yoğun olmadığından su basıncımız 4–5 bara kadar çıkmakta ve yüksek binaların en üst katlarındaki su ihtiyacını bile karşılayabilmektedir.
Bu nedenle, hidrofor ve depolama sistemi bulunan binalar, kış aylarında hidrofor sistemini devre dışı bırakmakta ancak, yaz aylarında devreye almamaktadırlar. Bu da su kullanımının ve elektrik kesintilerinin yoğun olduğu yaz aylarında basınç düşüklüğüne ve kısa süreli kesintilere neden olmaktadır. Dolayısıyla, şehrimizde, ilgili yönetmelik gereği, zemin+3 katın üzerindeki binalarda hidrofor tesisatı olan, ancak devre dışı bırakan binaların, hidroforlarını devreye almaları, hidrofor tesisatı bulunmayan binaların ise hidrofor tesis etmeleri gerekmektedir.

SORU 29: SAYACIM HATALI OKUNMUŞ, DÜZELTİLMESİ İÇİN NE YAPMAM GEREKİYOR?

Sayaçlarının hatalı okunduğunu, dolayısıyla hatalı fatura düzenlendiğini düşünen Müşterilerimiz, hatalı faturalarının düzeltilmesi taleplerini 7/24 gün, 221 63 65 veya ALO185 nolu Çağrı Merkezimizi arayarak; mesai saatleri içerisinde ise, KOSKİ Hizmet Birimlerimize bizzat müracaat ederek veya www.koski.gov.tr adresinde kayıtlı web sitemizde bulunan Canlı Destek veya Web Panel bölümlerini kullanarak iletebilirler.