Kurumsal
KOSKİ Kurumsal Yapı

KOSKİ Kurumsal Yapı

KOSKİ Genel Müdürlüğü

 • Genel Kurul
  • Denetçiler
  • Yönetim Kurulu
 • Genel Müdür
  • Teftiş Kurulu Başkanı
  • İç Denetçi
  • Hukuk Müşavirliği
  • Özel Kalem Md.
  • Basın ve Halkla İlişkiler Şb.Md.
  • Genel Müdür Yardımcısı
   • İnsan Kaynakları ve Eğitim D.Bşk
    • İnsan Kaynak Şb.Md
    • Yazı İşleri ve Kararlar Şb. Md.
    • Eğitim Şb.Md.
   • Mali Hizmetler Dai. Bşk.
    • Muhasebe Şb.Md
    • Strateji ve Mali Hizmetler Şb. Md.
   • İşletmeler Dai. Bşk.
    • Teknik İşler Koor.Şb.Md
    • İdari İşler Koor.Şb.Md.
    • 1.Bölge Müdürlüğü
    • 2.Bölge Müdürlüğü
    • 3.Bölge Müdürlüğü
    • 4.Bölge Müdürlüğü
    • 5.Bölge Müdürlüğü
    • 6.Bölge Müdürlüğü
    • 7.Bölge Müdürlüğü
    • 8.Bölge Müdürlüğü
    • 9.Bölge Müdürlüğü
    • 10.Bölge Müdürlüğü
    • 11.Bölge Müdürlüğü
    • 12.Bölge Müdürlüğü
   • Yatırım İnş. Dai. Bşk.
    • İhale Şb.Md
    • Kanal Yapım Şb.Md.
    • Su Yapım Şb. Md.
    • İnşaat Şb. Md.
    • Yol Yapım ve Bakım Şb. Md.
   • Plan Proje Dai. Bşk.
    • Ar-Ge Kalite ve Lab.Şb.Md
    • Su Plan Proje Şb.Md.
    • Kanal Plan Proje Şb. Md.
   • Su Tesisleri Dai.Bşk.
    • Çevre Sulama ve İçme Suyu Art.Tes.Şb.Md.
    • Su Temin ve Kaynak Geliştirme Şb.Md.
    • Su Şebekeleri Bakım Onarım Şb.Md.
    • Otomasyon Şb.Md.
    • Mekanik ve Elektrik İşleri Şb.Md.
  • Genel Müdür Yardımcısı
   • Kanalizasyon Dai. Bşk.
    • Atıksu Arıtma Tes. Şb.Md
    • Atıksu Kontrol Şb.Md.
    • Kanal İşletme Şb. Md.
   • Destek Hizmetleri Dai. Bşk.
    • Malzeme İkmal Şb.Md
    • Atölye ve Tamirhane Şb. Md.
    • Ambarlar Şb. Md.
    • Destek Hizmet Şb. Md.
    • Koruma ve Güvenlik Şb.Md.
   • Abone İşleri Dai. Bşk.
    • Abone İşleri Şb.Md
    • Tahakkuk İşleri Şb.Md.
    • Sayaç İşleri Şb. Md.
    • Alacak Takip Şb. Md.
    • Müşteri Hizmetleri Şb. Md.
   • Bilgi İşlem Dai.Bşk.
    • Donanım Şb.Md
    • Yazılım Şb.Md
   • İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi