Haber Detayı
24 Mayıs 2019

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN OLUNUR

KOSKİ GENEL KURULUNUN 13/05/2019 ve 17/05/2019 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN  GENEL KURUL KARAR ÖZETLERİ

 

Karar Sayısı : 1

            KOSKİ Genel Müdürlüğünün, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11 inci maddesine göre,  teklif edilen memur kadrolarının iptal ve ihdasına karar verilmiştir

Karar Sayısı : 2

Denetçiler Übeyit AÇA ve Mehmet TUGAY’ın 2018 yılına ait hazırlamış oldukları raporun ibrasına karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 3

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi ve 2560 sayılı İSKİ Kanununun 6. maddesinin (e) fıkrası gereğince KOSKİ Genel Müdürlüğünün 2018 yılı Kesin Hesap ve Bilançosu kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 4

KOSKİ Genel Müdürlüğünün, 2018 yılı Faaliyet Raporu 2560 sayılı İSKİ Kanununun 6. maddesinin (e) fıkrası gereğince kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 5

KOSKİ Genel Müdürlüğünün 2019 yılı bütçesine eksilen ve artırılan ödenekleri gösteren tabloya göre, ilgili harcama birimlerine ödeneklerin aktarılmasına karar verilmiştir.

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 15/05/2019  TARİHLİ TOPLANTISINA AİT KOMİSYON RAPORU

KOSKİ Genel Kurulunun 13/05/2019 tarihli toplantısında görüşülmek üzere komisyona havale edilen KOSKİ Genel Müdürlüğünün 2019 yılı bütçesine eksilen ve artırılan ödenekleri gösteren tabloya göre, ilgili harcama birimlerine ödeneklerin aktarılması uygun görülmüştür.

 

SON HABERLER

  • BÜYÜKŞEHİR, SELÇUKLU, KARATAY VE MERAM BELEDİYELERİ BAYRAMLAŞTI BÜYÜKŞEHİR, SELÇUKLU, KARATAY...Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Karatay ve Meram Belediyeleri tarafından Ramazan Bayramı dönüşü ilk mesai gününde toplu bayramlaşma programı gerçekleştirildi. [...]
  • KOSKİ BAYRAMA HAZIR KOSKİ BAYRAMA...Konya Büyükşehir Belediyesi, Konyalıların Ramazan Bayramını rahat ve huzur içinde geçirmeleri için gerekli tedbirleri [...]