Haber Detayı
24 Mayıs 2019

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN OLUNUR

KOSKİ GENEL KURULUNUN 13/05/2019 ve 17/05/2019 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN  GENEL KURUL KARAR ÖZETLERİ

 

Karar Sayısı : 1

            KOSKİ Genel Müdürlüğünün, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11 inci maddesine göre,  teklif edilen memur kadrolarının iptal ve ihdasına karar verilmiştir

Karar Sayısı : 2

Denetçiler Übeyit AÇA ve Mehmet TUGAY’ın 2018 yılına ait hazırlamış oldukları raporun ibrasına karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 3

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi ve 2560 sayılı İSKİ Kanununun 6. maddesinin (e) fıkrası gereğince KOSKİ Genel Müdürlüğünün 2018 yılı Kesin Hesap ve Bilançosu kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 4

KOSKİ Genel Müdürlüğünün, 2018 yılı Faaliyet Raporu 2560 sayılı İSKİ Kanununun 6. maddesinin (e) fıkrası gereğince kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 5

KOSKİ Genel Müdürlüğünün 2019 yılı bütçesine eksilen ve artırılan ödenekleri gösteren tabloya göre, ilgili harcama birimlerine ödeneklerin aktarılmasına karar verilmiştir.

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 15/05/2019  TARİHLİ TOPLANTISINA AİT KOMİSYON RAPORU

KOSKİ Genel Kurulunun 13/05/2019 tarihli toplantısında görüşülmek üzere komisyona havale edilen KOSKİ Genel Müdürlüğünün 2019 yılı bütçesine eksilen ve artırılan ödenekleri gösteren tabloya göre, ilgili harcama birimlerine ödeneklerin aktarılması uygun görülmüştür.

 

SON HABERLER

  • KOSKİ PERSONELİ ETKİLİ İLETİŞİM VE PROBLEM ÇÖZME SEMİNERİNE KATILDI KOSKİ PERSONELİ ETKİLİ...KOSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde abonelerle doğrudan iletişim halinde bulunan ve hizmet sunan personel için “Etkili İletişim ve Beden Dili Eğitimi” konulu bir [...]
  • Hidroelektrik Santrali İle Konya Kazanacak Hidroelektrik Santrali İle...Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mavi Tünel çıkışında yapımını sürdürdükleri hidroelektrik santralinin KOSKİ Genel Müdürlüğü için önemli bir gelir kaynağı [...]