Haber Detayı
27 Ağustos 2018

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN OLUNUR

Karar Sayısı : 10

KOSKİ Genel Kurulunun 13/08/2018 tarihli toplantısında Altınapa Barajından Sulama Suyu Kullanan Yerlerdeki Şebeke Aboneliklerinde, Ağaç Sulamak için kullanılan suyun bedelinde indirim yapılmasına dair Tarifeler Yönetmeliğine Ek Madde (6) eklenmesi, aşağıdaki şekilde kabul edilmiştir.

 

KOSKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği :

 

MADDE:1) 15/05/2007 tarih ve 6 sayılı Genel Kurul Kararı ile kabul edilen “Konya Su ve kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği ”nde aşağıdaki Ek Madde eklenmiştir.

 

          EK MADDE 6- (1) Altınapa barajından ayrı bir hatla ve herhangi bir işleme tabi tutulmadan sulama suyu verilen aboneliklere, barajdan sulama suyu verilemediği ve şehir içme suyu şebekesinden ağaçlar için su kullanıldığı durumlarda, o abonelikte bulunan ağaç sayısı baz alınarak, ağaç başına aylık 150 litre su kullanımı üzerinden, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarındaki aylık kullandığı toplam su tüketim miktarı içinde sulama suyu olarak kullandığı belirlenen tüketim miktarı, mesken abonelerine uygulanan tarifenin % 20’si üzerinden hesap edilir. Diğer ihtiyaçları için kullandığı tüketim miktarın ise ait olduğu abone grubunun tarifesi üzerinden hesaplanır.

 

Yürürlük:

MADDE:2) (1) Bu yönetmelik Genel Kurulun kabulünden sonra, İdarenin internet sitesinde yayınlanarak yürürlüğe girer.

 

Yürütme:

           MADDE:3)  (1) Bu Yönetmeliği, KOSKİ Genel Müdürü yürütür.

 

SON HABERLER

  • SU HİZMETİNDE YAŞANAN AKSAKLIKLAR SU HİZMETİNDE YAŞANAN...KOSKİ Genel Müdürlüğü su hizmetini daha da kalitelileştirmek üzere çalışmalarını [...]
  • ANA İSALE HATTINDAKİ BÜYÜK ÇAPLI ARIZA GİDERİLDİ ANA İSALE HATTINDAKİ...Selçuklu ilçesi Lale Caddesi’ndeki Su Şebeke Ana İsale Hattı’nda oluşan büyük bir arıza dolayısıyla bazı mahallelerde su hizmetinin aksaması üzerine KOSKİ Genel [...]