Haber Detayı
29 Mayıs 2018

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN OLUNUR [29.05.2018]

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN OLUNUR

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 16/05/2018  TARİHLİ TOPLANTISINA AİT KOMİSYON RAPORU

 

KOSKİ Genel Kurulunun 14/05/2018 tarihli toplantısında görüşülmek üzere komisyona havale edilen, Ereğli/İvriz Memba Suyu ile ilgili sulh anlaşmasının imzalanması için KOSKİ Genel Müdürlüğüne yetkisi verilmesine dair  teklif uygun görülmüştür.

 ----------0000000-----------

 

KOSKİ Genel Kurulunun 14/05/2018 tarihli toplantısında görüşülmek üzere komisyona havale edilen KOSKİ Genel Müdürlüğü Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın “Belediyeler” ödeneğine ödenek aktarılması uygun görülmüştür.

----------0000000-----------

 

KOSKİ Genel Kurulunun 14/05/2018 tarihli toplantısında görüşülmek üzere komisyona havale edilen KOSKİ Genel Müdürlüğünün 2017 yılı Kesin Hesap ve Bilançosu uygun görülmüştür.

----------0000000-----------

 

KOSKİ Genel Kurulunun 14/05/2018 tarihli toplantısında görüşülmek üzere komisyona havale edilen KOSKİ Genel Müdürlüğünün 2017 yılı Faaliyet Raporu uygun görülmüştür.

----------0000000-----------

KOSKİ Genel Kurulunun 14/05/2018 tarihli toplantısında Genel Kurul Üyeleri tarafından Tarifeler Yönetmeliğine Geçici Madde eklenmesine dair teklifleri görüşülmek üzere komisyona havale edilmiş, komisyonca uygun görülmüştür.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KOSKİ GENEL KURULUNUN 14/05/2018 VE 18/05/2018

TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN

GENEL KURUL KARAR ÖZETLERİ

 

Karar Sayısı : 2

            KOSKİ Genel Müdürlüğünce kurulan SUES Personel Hizmetleri A.Ş. isminin Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş.olarak düzeltilmesine karar verilmiştir.

 

Karar Sayısı : 3

Denetçiler Übeyit AÇA ve Mehmet TUGAY’ın 2017 yılına ait hazırlamış oldukları raporun ibrasına karar verilmiştir.

 

Karar Sayısı : 4

            2560 sayılı İSKİ Kanunun 6/g ve 10.maddelerine istinaden Übeyit AÇA, Mehmet TUĞAY asil, Hasan Ali ÜNLÜ ve Ömer Faruk ÖZCAN’ın yedek denetçi seçilmelerine ve ücretlerinin mevzuatta belirtildiği gibi belirlenmesine karar verilmiştir.

 

Karar Sayısı : 5

KOSKİ Genel Müdürlüğü ile Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. arasında Ereğli/İvriz Memba Suyu ile ilgili sulh anlaşmasının imzalanması için KOSKİ Genel Müdürlüğüne yetki verilmesine komisyon raporu doğrultusunda karar verilmiştir.

 

Karar Sayısı : 6

KOSKİ Genel Müdürlüğü Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın “Belediyeler” ödeneğine ödenek aktarılmasına komisyon raporu doğrultusunda karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 7

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi ve 2560 sayılı İSKİ Kanununun 6. maddesinin (e) fıkrası gereğince KOSKİ Genel Müdürlüğünün 2017 yılı Kesin Hesap ve Bilançosu, komisyon raporu doğrultusunda kabul edilmiştir.

 

Karar Sayısı : 8

KOSKİ Genel Müdürlüğünün, 2017 yılı Faaliyet Raporu 2560 sayılı İSKİ Kanununun 6. maddesinin (e) fıkrası gereğince komisyon raporu doğrultusunda kabul edilmiştir.

 

----------0000000-----------

 

Karar Sayısı : 9

KOSKİ Genel Kurulunun 14/05/2018 tarihli toplantısında Genel Kurul Üyeleri tarafından Tarifeler Yönetmeliğine Geçici Madde eklenmesine dair teklifleri görüşülmek üzere komisyona havale edilmiş, komisyon raporu doğrultusunda Geçici Madde eklenmesine aşağıdaki şekilde kabul edilmiştir.

 

KOSKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği :

 

MADDE:1) 15/05/2007 tarih ve 6 sayılı Genel Kurul Kararı ile kabul edilen “Konya Su ve kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği ”nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

 

          GEÇİCİ MADDE 3- (1)  Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının “g” Çevre Sulama Aboneliğinden; Parsel sınırlarından veya önünden, KOSKİ kayıtlarında yer alması şartıyla, su şebekesi geçen diğer müstakil veya hisseli parseller de yararlanır.

(2) Bu madde hükmünden faydalanmak için, parsel sahiplerinin veya kanuni vekillerinin, 31.12.2018 tarihine kadar KOSKİ’ye müracaat etmeleri gerekir.”

 

Yürürlük:

MADDE:2) (1) Bu yönetmelik Genel Kurulun kabulünden sonra, İdarenin internet sitesinde yayınlanarak yürürlüğe girer.

Yürütme.

           MADDE:3)  (1) Bu Yönetmeliği, KOSKİ Genel Müdürü yürütür.

 

 

SON HABERLER

  • KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ KONYA SU VE...Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğünün 2019 yılı ilk Olağan Genel Kurulu yapıldı. [...]
  • KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN OLUNUR
KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN... [...]