Haber Detayı
13 Şubat 2018

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN OLUNU [13.02.2018]

KOSKİ GENEL KURULUNUN 12/02/2018 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISINDA ALINAN GENEL KURUL KARAR ÖZETİ

Karar Sayısı : 1

696 sayılı KHK 126. maddesi ile 375 sayılı KHK’ye eklenen Ek 20. Maddesine istinaden, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmek ve/veya bu kapsamda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin işçi statüsünde istihdam edilebilmeleri sağlamak üzere, SUES PERSONEL HİZMETLERİ A.Ş.’adında şirket kurulması ve KOSKİ Genel Müdürlüğünün % 100 hisse ile kurucu ortak üye olarak iştirak ettirilmesine KOSKİ Genel Kurul sıfatı ile Büyükşehir Belediye Meclisince karar verilmiştir.

SON HABERLER

  • SU HİZMETİNİN ALINAMAYACAĞI MAHALLELER SU HİZMETİNİN ALINAMAYACAĞI...Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, hizmet alanında bulunan yerleşim yerlerinde suyu daha sağlıklı ve kesintisiz ulaştırmak için çalışmalarını tüm hızı ile [...]
  • KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN OLUNUR
KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN... [...]