KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

    KOSKİ Genel Kurulu 2560 sayılı Kanunun 5. Maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 15 Haziran 2020 Pazartesi günü Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısını müteakiben Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonunda toplanacaktır.

    Keyfiyet İlan Olunur.    Mustafa UZBAŞ

    Büyükşehir Belediye Başkan V.


G Ü N D E M    :


- 11/05/2020 tarihli Olağanüstü toplantıya ait Genel Kurul müzakere ve karar zabtı özeti.

1. 2019 yılına ait Denetçi raporunun görüşülmesi.

2. KOSKİ Denetçilerinin seçilmesi ve ücretlerinin belirlenmesi.

3. Yönetim Kuruluna Arsa Satış Yetkisi Verilmesi.

4. 5216 sayılı Kanunla hizmet alanımıza dahil olan mahalleler için su ve atıksu tarifelerinin belirlenmesi ayrıca, merkez ve dışındaki ilçelerde meskenlerde kademeli su tarifesi uygulamasının devam edip etmeyeceği hususunun belirlenmesi

5. 2019 yılı Kesin Hesap ve Bilançonun görüşülmesi.

6. 2019 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.


Tüm Hakları Saklıdır.