KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN OLUNUR

KOSKİ Genel Kurulu 2560 Sayılı Kanun'un 5. maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 9 Kasım 2020 Pazartesi günü saat 16.00'da Mevlana Kültür Merkezi Sema Salonu'nda toplanacaktır. 

Keyfiyet ilan olunur.

GÜNDEM:

- 19.06.2020 tarihli toplantıya ait genel kurul müzakere ve karar zabtı özeti 

1. Geçici işçi vize talebi

2. Norm kadro fazlası bazı memur kadrolarının iptali

3. Dünya Su Konseyi'ne üyelik

4. Tarifeler yönetmeliğinde değişiklik yapılması

5. Yönetim kuruluna borçlanma yetkisinin verilmesi

6. Yönetim kuruluna kiralama, taşınmaz alımı ve infita sözleşmeleri yapma izni verilmesi

7. 2021 yılı performans programı

8. 2021 yılı yatırım programı

9. 2021 yılı bütçesi

10. Tarifelerin tespiti

Tüm Hakları Saklıdır.