KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN OLUNUR

                                                                                                                       KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
                                                                                                                                         İLAN OLUNUR


KOSKİ GENEL KURULUNUN 15/06/2020 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN GENEL KURUL KARAR ÖZETLERİ

Karar Sayısı : 6

KOSKİ Denetçileri Übeyit AÇA ve Mehmet TUGAY’ın, 2560 sayılı İSKİ Kanununun 10. Maddesi gereğince hazırlamış oldukları KOSKİ’nin, 2019 yılı işlemlerine ait Denetçi Raporu KOSKİ Genel Kuruluna sunulmuş ve 2560 sayılı Kanununun 6. Maddesinin (e) fıkrası gereğince kabulüne karar verilmiştir.


Karar Sayısı : 7

KOSKİ Genel Kurulunun 15/06/2020 tarihli toplantısında;

KOSKİ Genel Kurul Üyelerinden Mustafa UZBAŞ, İsmail KÜÇÜKTOKA ve Ahmet PARILTI’nın yazılı önerileri üzerine, Übeyit AÇA ve Mehmet TUGAY asil,  Yusuf KARAGÖZ ve Mehmet Serhat ARSLAN’ın yedek denetçi seçilmeleri ve ücretlerinin de Devlet Memurlarına verilen (ek gösterge hariç) 1. derecenin son kademesi aylık tutarı kadar ödenmesine karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 8

Büyükşehir Belediyesi hudutları içinde ve KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün kuruluş amacına istinaden edindiği halen uhdesinde bulunan gayrimenkullerin ve 6360 sayılı Kanun gereğince kurumlar arası devir suretiyle edinilen gayrimenkullerin, KOSKİ İhale Yönetmeliği usulüne göre satışlarının yapılabilmesi amacıyla; KOSKİ Yönetim Kurulana Arsa Satış Yetkisi verilmesine karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 9

KOSKİ Genel Müdürlüğünün 2019 yılı Faaliyet Raporu, Genel Kurulun 15/06/2020 tarihli toplantısında görüşülmüş olup, 2019 yılı Faaliyet Raporu’nun 2560 sayılı İSKİ Kanununun 6. Maddesinin (e) fıkrası gereğince kabulüne ile karar verilmiştir.


PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
18/06/2020 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT 
KOMİSYON RAPORLARI 


1) KOSKİ Genel Kurulunun 15/06/2020 tarihli toplantısında görüşülmek üzere komisyona havale edilen; 5216 sayılı Kanunla, KOSKİ’nin hizmet alanına dahil olan Mahallelerde, 01.06.2020 tarihinden itibaren su ve atıksu fiyatlarının uygulanması ve tabloda yer alan uygulama prensiplerine göre fiyatların uygulanması, Konya Merkez ve İlçe Merkezlerindeki Mahallelerde kademe uygulaması yapılmasına gerek duyulmadığı uygun görülmüştür.

2) KOSKİ Genel Kurulunun 15/06/2020 tarihli toplantısında, görüşülmek üzere komisyonumuza havale edilen 2019 yılı Kesin Hesap ve Bilançosu uygun görülmüştür.
 


KOSKİ GENEL KURULUNUN 19/06/2020 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN GENEL KURUL KARAR ÖZETLERİ


Karar Sayısı : 10

KOSKİ Genel Müdürlüğünün; 5216 sayılı Kanunla, KOSKİ’nin hizmet alanına dahil olan Mahallelerde, 01.06.2020 tarihinden itibaren su ve atıksu fiyatlarının uygulanması tabloda yer alan uygulama prensiplerine göre fiyatların uygulanması, Konya Merkez ve İlçe Merkezlerindeki Mahallelerde kademe uygulaması yapılmasına gerek duyulmadığı komisyon raporu doğrultusunda kabul edilmiştir.

 
Karar Sayısı : 11

KOSKİ Genel Müdürlüğünün 2019 yılı Kesin Hesap ve Bilançosu komisyon raporu doğrultusunda kabul edilmiştir.
 
KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
5216 SAYILI KANUN GEREĞİ MAHALLEYE DÖNÜŞEN YERLERDEKİ ABONELERE 01.06.2020 TARİHİNDEN  İTİBAREN UYGULANACAK SU VE ATIKSU TARİFELERİ ( K.D.V. Hariç)
KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
5216 SAYILI KANUN GEREĞİ MAHALLEYE DÖNÜŞEN YERLERDEKİ ABONELERE 01.06.2020 TARİHİNDEN  İTİBAREN UYGULANACAK SU VE ATIKSU TARİFELERİ ( K.D.V. Hariç)
 
Mahalle İsmi ABONE TÜRÜ
SU BEDELİ
ATIKSU BEDELİ  TOPLAM
ARDIÇLI - AŞAĞIPINARBAŞI - BORUKTOLU - BOYALI - ÇAYIRBAĞI - ÇOMAKLI - ERLER - KARADİĞİNDERESİ - KÜÇÜKMUHSİNE - ORTAKONAK - SAKYATAN - SARAYKÖY - SULUTAS - ŞATIR - TATKÖY - TÖMEK - YENİ BAHÇE - YUKARIPINARBAŞI - PAMUKÇU - ALAKOVA - DOKUZ - GÖDENE -  MESKENLER 2,54 0,64 3,18
KAMU YARARINA FAALİYET GÖSTEREN ABONELER 2,54 0,64 3,18
HAYIR KURUMU, DERNEK VE VAKIF ABONELER 0,64 0,16 0,80
İŞYERLERİ 5,81 1,45 7,26
İNŞAATLAR 5,81   5,81
RESMİ DAİRELER 3,81 0,95 4,76
HALKA AÇIK YERLERE AİT ABONELER (UMUMA AÇIK SOKAK ÇEŞMESİ, YEŞİL ALANLAR, WC VE MEZARLIKLAR) 0,51 0,13 0,64
 ÇEVRE SULAMA 2,54   2,54

Notlar:

1)

Fiyatlara K.D.V. dahil değildir.

2)

Yukarıdaki tarifeler, 01.06.2020 tarihinden itibaren geçerlidir.

3)

Şehir şebeke suyu haricinde, kendi imkânları ile kuyu vb. yerlerden elde ettikleri suyu kullanıp kanalizasyona atan özel ve tüzel kişiler de atık su bedeli ödemek durumunda olduklarından özel kuyu atık su abonelerinden, abone türlerine göre su bedelinin %50 'si kadar atık su bedeli alınır. Ancak, arıtma tesisi kurarak, sayaç veya debimetre takarak "KOSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ" yönetmeliğine uygun şekilde atık su üretenlerden su bedelinin % 25'i alınır.

4)

5216 sayılı Kanun gereğince, 2005 yılından itibaren hizmet alanımıza dahil olan mahallelerde yer alan ve İdaremizin sisteminde kayıtlı bulunan (sonradan bina yapanlar dahil) abonelere uygulanacak su ve atıksu tarifeleri müktesep hak olarak geçerli olacaktır.(2019 yılı mahalli idareler seçimlerinden önce bu mahallelere dahil edilen diğer mahallelere şehir merkezi tarifesi uygulanacaktır.)

5)

01.06.2020 tarihinden sonra 22 adet mahalle sınırları içerisindeki gayrimenkullerine ilk defa su bağlatacak olan abonelere merkez tarifesi uygulanır.
Tüm Hakları Saklıdır.