KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN OLUNUR


KOSKİ GENEL KURULUNUN

11/05/2020 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISINDA ALINAN

GENEL KURUL KARAR ÖZETİ

 

 

Karar Sayısı : -2-

KOSKİ Genel Müdürlüğünce 01/01/2020 – 31/01/2020 tarihleri arasında yapılan peşin su ve atıksu satışlarının, 01 Mart 2020 tarihinden itibaren uygulanacak su ve atıksu fiyatlarına göre mesken ve çevre sulama aboneliklerine % 19, işyerlerinde % 16 ve ilçelerdeki aboneliklere ise ortalama % 20 civarında indirimli uygulanacağının bir mesajla iletilmesi ve yapılan zammın da iptal edilerek su ve atıksu fiyatlarının yeniden 2019 yılı Aralık ayı fiyatlarına geri çekilmesi nedeniyle abonelerin sadece % 10’luk avantajda kalması sebebiyle, peşin su alan tüm tarife gruplarına yukarıda belirtilen oranlardaki indirimlerin yeniden uygulanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

 

Karar Sayısı : -3-

Tüm dünyayı sarsan ve ülkemizi de etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs  (Covid-19) salgının bir an önce engellenmesi ve abonelerin sağlık güvenliğinin korunması amacıyla KOSKİ Genel Müdürlüğü’nce, yapılacak ilk genel kurul toplantısında karar alınmak kaydıyla, su ve atıksu fiyatları, 01.04.2020 tarihinden itibaren yapılacak tahakkuklarda uygulanmak üzere 2019 yılı Aralık ayı fiyatlarına geri çekilmiş olup bundan sonraki süreçte meydana gelecek acil durumlar (deprem, yangın, sel, kuraklık, salgın hastalık ve ekonomik kriz …vb. mücbir sebepler) nedeniyle durumu olumsuz etkilenen abonelere mevcutta uygulanan tarifeler üzerinden geçici süreliğine ticari indirim yapılması, uygulama süresinin belirlenmesi, başvurularda istenilecek bilgi, belge ve diğer esaslara ilişkin şartları belirleme yetkisinin KOSKİ Yönetim Kuruluna verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

 

Karar Sayısı : -4-

Konya Ovası Projesi kapsamında Mavi Tünel hattı ile Seçme İçme Suyu Arıtma Tesislerine gelen su için Konya Valiliği ile su kullanım izin belgesi imzalamak ve söz konusu projeyi yürütmek üzere KOSKİ Genel Müdürlüğü ile KOSKİ Genel Müdürlüğünün iştiraki olan Konya Suki Enerji Yat. San. ve Tic. A.Ş.’ ye yetki verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

 

Karar Sayısı : -5-

Dünya genelinde yaşanan olağanüstü şartlara paralel olarak şehrimizde de oluşan sıkıntılı süreçte abonelerimizin yaşamış olduğu olumsuz durum nedeniyle KOSKİ Genel Müdürlüğü’nce bazı tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

            Bu kapsamda hazırlanan ve ekte sunulan su ve atıksu tarifelerinin, 01 Nisan 2020 tarihinden itibaren tüm abone gruplarına yapılacak tahakkuklara 2019 yılı Aralık ayı tarifelerinin (TÜFE’siz) uygulanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.


Ekli Dosyalar:

Ek1: SuVeAtıkSuTarifeleri.pdf

 

 

Tüm Hakları Saklıdır.