Haber Detayı
15 Ocak 2018

2018 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde, Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; aşağıda detayları yer alan kadrolara ilişkin, talepte bulunacak memur personelin ekte belirtilen şartları inceleyerek, durumuna uygun kadrolar için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına katılmak üzere, 01/02/2018 tarihine kadar İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

Sınav Açılan Kadrolar:

 

Kadronun Adı

Derecesi

Adet

Sınıfı

Birimi

Mühendis

5

1

TH

Genel Müdürlük

Tekniker

5

1

TH

Genel Müdürlük

Tekniker

4

1

TH

Genel Müdürlük

Tekniker

2

1

TH

Genel Müdürlük

Memur

5

2

GİH

Genel Müdürlük

 

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

b) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanabilmek için son müracaat tarihi itibariyle 5 inci maddede öngörülen alt görevlerde toplam en az bir yıl çalışmış olmak. Ancak yeni kurulan mahalli idarelerde ilk yıl bu süre şartı aranmaz.

 

MADDE 7 – i ) Bilgisayar işletmeni, …., memur, …..  kadrolarına atanabilmek için;

1) En az ortaöğrenim mezunu olmak,

2) Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelin en az dört yıl hizmeti bulunmak,

 

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar:

MADDE 8 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için;

a) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

b) Yükseköğrenim mezunu olanların 1-4 dereceli kadrolara atanmaları için 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak.

 

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar:

a) Mühendis, ……  kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak,

b) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların teknik bölümlerinden tekniker unvanı ile mezun olmak,

SON HABERLER

  • SÜRDÜRÜLEBİLİR SU ÇALIŞTAYI BAŞLADI SÜRDÜRÜLEBİLİR SU ÇALIŞTAYI...Konya Büyükşehir Belediyesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Su Yönetimi Çalıştayı [...]
  • SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ ÇALIŞTAYI İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ...Konya Büyükşehir Belediyesi KO SKİ Genel Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenecek olan “Sürdürülebilir Su Yönetimi Çalıştayı” için geri sayım başladı. [...]