Haber Detayı
15 Ocak 2018

2018 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde, Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; aşağıda detayları yer alan kadrolara ilişkin, talepte bulunacak memur personelin ekte belirtilen şartları inceleyerek, durumuna uygun kadrolar için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına katılmak üzere, 01/02/2018 tarihine kadar İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

Sınav Açılan Kadrolar:

 

Kadronun Adı

Derecesi

Adet

Sınıfı

Birimi

Mühendis

5

1

TH

Genel Müdürlük

Tekniker

5

1

TH

Genel Müdürlük

Tekniker

4

1

TH

Genel Müdürlük

Tekniker

2

1

TH

Genel Müdürlük

Memur

5

2

GİH

Genel Müdürlük

 

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

b) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanabilmek için son müracaat tarihi itibariyle 5 inci maddede öngörülen alt görevlerde toplam en az bir yıl çalışmış olmak. Ancak yeni kurulan mahalli idarelerde ilk yıl bu süre şartı aranmaz.

 

MADDE 7 – i ) Bilgisayar işletmeni, …., memur, …..  kadrolarına atanabilmek için;

1) En az ortaöğrenim mezunu olmak,

2) Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelin en az dört yıl hizmeti bulunmak,

 

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar:

MADDE 8 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için;

a) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

b) Yükseköğrenim mezunu olanların 1-4 dereceli kadrolara atanmaları için 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak.

 

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar:

a) Mühendis, ……  kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak,

b) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların teknik bölümlerinden tekniker unvanı ile mezun olmak,

SON HABERLER

  • KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN OLUNUR
KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN... [...]
  • KOSKİ AĞAÇLANDIRMA SAHASI YENİ FİDANLARLA BULUŞTU KOSKİ AĞAÇLANDIRMA SAHASI...Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü Tatlısu Koruma Havzası, “Fidanlar, Fidanlarla Büyüyor” projesi kapsamında yeni fidanlarla [...]