KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN OLUNUR [19/12/2017]


KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN OLUNUR

KOSKİ GENEL KURULUNUN 11/12/2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISINDA ALINAN GENEL KURUL KARARI

 

 

Karar Sayısı  : 17

 

05 Aralık 2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun’un 85.maddesi gereğince yurtlar, eğitim kurumları ve hastanelerde uygulanan su ve atıksu tarifeleri ile, aynı kanunun 86. maddesi gereğince, ticari gayesi olmayan yurt ve pansiyonların da dahil olduğu hayır kurumu, vakıf ve dernek abonelerinde, meskenler için halen uygulanan en düşük su ve atıksu tarifelerinin %25’inin uygulanmasına; ticari gayesi bulunmayan ve kamuya ait olan eğitim kurumları, hastaneler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, meskenler için halen uygulanan en düşük su ve atıksu tarifelerinin %50 fazlasının uygulanmasına, en düşük mesken tarifelerinin %50 fazlasının altında olan tarifelerin ise, aynı şekilde devam etmesine, bu tarifelerin, 01.01.2018 tarihinden itibaren yapılacak tahakkuklarda tatbik edilmesine, KOSKİ Genel Kurul sıfatı ile Büyükşehir Belediye Meclisince oybirliği ile karar verilmiştir.   

19/12/2017