KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN OLUNUR [09.11.2017]KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN OLUNUR

 

 

            KOSKİ (Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Kurulu 2560 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 13 Kasım 2017 günü saat 15.30’da İstanbul Yolu üzerinde bulunan Büyükşehir Belediye Meclis salonunda toplanacaktır.

 

            Keyfiyet ilan olunur.

G Ü N D E M    :

 

-          25/05/2017 tarihli mutat  toplantıya ait Genel Kurul müzakere karar zaptı özeti.

-          2016 yılı Sayıştay Denetim raporu hakkında bilgilendirme.

 

1.      Geçici İşçi vize işlemleri.

2.      Mahalle İçme ve Kullanma Suyu Memba Tahsis, Tevzii ve Kamulaştırma Yönetmeliği.

3.      İçme Suyu Kaynaklarının Ticari Amaçla ve İçme-Kullanma Suyu Olarak Kiralanması ve Denetimine İlişkin Yönetmeliği.

4.      Tarifeler Yönetmeliğinde değişiklik yapılması.

5.      Yönetim Kuruluna, borçlanma yetkisi verilmesi.

6.      Yönetim Kuruluna, kiralama, intifa sözleşmeleri yapma izini verilmesi.

7.      2018 yılında uygulanacak Tarifelerin tespiti.

8.      2018 yılı Performans Programı.

9.      2018 yılı Yatırım Programı.

10.  2018 Mali yılı bütçesi.

09/11/2017