KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN OLUNUR [17.05.2017]


KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN OLUNUR

KOSKİ (Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Kurulu 2560 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere  22 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 14.00’de İstanbul Yolu üzerinde bulunan Büyükşehir Belediye Meclis salonunda, toplantı yeter sayısı bulunmadığı taktirde 25 Mayıs 2017 günü saat 15.00’de aynı yerde yeniden toplanacaktır.

Keyfiyet ilan olunur.

                                                                                     Tahir AKYÜREK

                                                            Büyükşehir Belediye Başkanı


G Ü N D E M    :

 

-            02/12/2016 tarihli mutat toplantıya ait Genel Kurul müzakere ve karar zaptı özeti.

  

  1. Tarifeler Yönetmeliği değişikliği
  2. 2016 yılına ait Denetçilerin raporunun görüşülmesi.
  3. 2016 yılı Kesin Hesap ve Bilançonun görüşülmesi.
  4. 2016 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.
17/05/2017