6736 S. KANUN'A 6770 S. KANUNLA EKLENEN GEÇİCİ 2. MAD.HK.


6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA 6770 SAYILI KANUNLA EKLENEN GEÇİCİ 2. MADDESİ İLE İLGİLİ BASIN DUYURUSU

 

            6736 sayılı bazı alacakların Yeniden Yapılandırılması hakkında Kanun gereğince su ve atıksu borçlarını yapılandıran abonelerimiz için, 6770 sayılı kanunun geçici 2. Maddesi gereğince, yapılandırma hakkını kaybedenler için yeniden yararlanma imkânı sağlanmıştır.

            1-6736 sayılı kanundan yararlanarak 30.11.2016 tarihinde borcun tamamını ödemek üzere peşin ödeme seçeneğini seçen abonelerimizden, bu hakkını kaybedeler için, (30.11.2016-27.01.2017 tarihleri arası geç ödeme zammı uygulanmak kaydıyla) bu borcunu 31.05.2017 tarihine kadar ödemeleri halinde yapılandırma hakkı devam edecektir.

            2- 6330 sayılı Kanunla mahalleye dönüşen belde ve köylerde bulunan abonelerimizden, borcun tamamını 31.12.2016 tarihine kadar ödemek üzere peşin ödeme seçeneğini seçen abonelerden bu hakkını kaybedenler için (31.12.2016-27.01.2017 tarihleri arası geç ödeme zammı uygulanmak kaydıyla) bu borcunu 31.05.2017 tarihine kadar  ödemeleri halinde yapılandırma hakkı devam edecektir.

            3- 6736 sayılı kanundan yararlanarak taksitli ödeme seçeneğini seçen ve ödenmesi gereken taksitlerden  ilk iki taksiti (1. Taksit 30.11.2016 ve 2. Taksit 31.01.2017) 31.05.2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) tam olarak ödemeleri halinde, yapılandırma hakkı devam edecektir.

            4- 6736 say ılı kanundan yararlanarak taksitli ödeme seçeneğini seçen abonelerimizin 2017 Ocak ayından itibaren (ödeme süresi bu aya tekabül eden taksitler dahil)  ödenmesi gereken taksitlerin her birinin ödeme süreleri dörder ay uzatılmıştır.

            5- 1, 2, 3 ve 4. maddede belirtilen hükümlerden yararlanılabilmesi için, ayrıca yazılı bir başvuru aranılmayacaktır.

            6- 6736 sayılı kanun kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçenekleri tercih edilerek yapılandırılan alacakların tamamının 31.05.2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmesi durumunda Yİ-ÜFE tutarından ve gecikme faizi üzerinden % 50 oranında indirim yapılacaktır.

            7- 6736 sayılı kanundan yararlanarak peşin ödeme seçeneğini tercih ettiği halde, Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödeme yapmayarak Kanundan yararlanma hakkını kaybeden borçlulara talep etmeleri halinde, yapılandırılan borçlarını taksitler halinde ödeme imkanı getirilmiştir. Bu haktan yararlanılabilmesi için, 30.04.2017 tarihine kadar(bu tarih dahil) İdaremiz şubelerine yazılı başvuruda bulunularak taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi gerekmektedir.

 

Abonelerimize önemle duyurulur.   

 

 

 

 

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

21/02/2017