KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN OLUNUR


KOSKİ (Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Kurulu 2560 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere  14 Kasım 2016 günü saat 15.30’da İstanbul Yolu üzerinde bulunan Büyükşehir Belediye Meclis salonunda toplanacaktır.

Keyfiyet ilan olunur. 

                                                                                           Tahir AKYÜREK

                                                                              Büyükşehir Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M    :

 

-          10/10/2016 tarihli Olağanüstü  toplantıya ait Genel Kurul müzakere ve karar zaptı özeti.

 

1.      Geçici İşçi vize işlemleri.

2.      Yönetim Kuruluna, borçlanma yetkisi verilmesi.

3.      Yönetim Kuruluna, kiralama, intifa sözleşmeleri yapma izini verilmesi.

4.      2017 yılında uygulanacak Tarifelerin tespiti.

5.      2017 yılı Performans Programı.

6.      2017 yılı Yatırım Programı.

7.      2017 Mali yılı bütçesi.

09/11/2016