KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN OLUNUR


KOSKİ GENEL KURULUNUN 10/10/2016 TARİHLİ (OLAĞAN ÜSTÜ) TOPLANTISINDA ALINAN GENEL KURUL KARAR ÖZETİ

Karar Sayısı: 7

KOSKİ Genel Müdürlüğünün, Karatay İlçesi Mezbaha (Fetih) Mahallesi Adana Çevre Yolu caddesi ile Şeyh Ulema Recep Ağa caddesi mevkinde 193/200 hisseli 9.857,29 m2 payının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri ve KOSKİ İhale Yönetmeliğine göre, KOSKİ Yönetim Kurulu ve Komisyon marifetiyle satış işleminin yürütülmesine, oy birliğiyle karar verilmiştir.
20/10/2016