KOSKİ PERSONELİNE ÇEVRE EĞİTİMİ


Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, hizmet içi eğitim programları kapsamında personeline Çevre Bilinci ve Atıklar konulu bir eğitim verdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, su ve kanalizasyon hizmetlerinin yanı sıra hizmet içi eğitimlere de büyük önem veriyor. Bu kapsamda KOSKİ Genel Müdürlüğü, personeline yönelik Çevre Bilinci ve Atıklar konulu bir eğitim programı düzenledi. Selçuk Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilgehan Nas tarafından KOSKİ Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimlerde sanayileşmenin getirdiği düzensiz, plansız ve doğal çevreyi dikkate almayan teknoloji kullanımı sunucunda çevre sorunlarının oluşmasına dikkat çekildi.

Kirliliğin sanayinin üretim aşamasında ortaya çıktığı gibi, bu faaliyetlerin  ürünlerinin tüketilmesi aşamasında da ortaya çıkabildiğini belirten Nas, “Bu beraberinde doğal kaynakların aşırı istismarına ve çabuk tükenmesine yol açar. Üretim süreci sonunda tüketime sunulmayan sıvı, katı ve gaz şeklindeki atıkların çevreye bırakarak kirlenmeye neden olmaktadır. Çevre Kirlenmesi denince, bugün ülkemizde hemen hemen herkesin aklına   endüstriyel faaliyetler gelir. Bunun nedeni ise, fabrikaların büyük bir çoğunlukta atıklarını hiçbir önlem almadan çevreye atmalardır” dedi.

Bir çok endüstrinin atıklarında toksik ve biyolojik  yöntemlerle bertaraf  edilemeyen maddelerin bulunmasının, bu atıklara olumsuz bir özellik kazandırdığını dile getiren Nas,  sıvı, katı, gaz ve radyoaktif atıkların verdiği zararları vurguladı. Nas, “Evsel ve endüstriyel atıksuların doğrudan alıcı ortamlara deşarjı ile yüzeysel ve yer altı sularının kirlenmesine ve su yatağındaki biyolojik hayat ile ekolojik sistem üzerinde riskler oluşturmaktadır. Besin endüstrisinin üretim artıkları, tabakhane, dokuma fabrikası, kimya fabrikası, ambalaj maddesi, kağıt, karton, plastik ahşap atıkları, testere talaşı, cila vb. gibi katı atıkların ayrıştırılması zordur. Hava kirlenmesine sebep olan gaz kirleticiler normal sıcaklık ve basınç altında gaz formunda ve  katı / sıvı halde bulunan maddelerin buharlarından meydana gelir. İnsan sağlığına ve çevreye zararlı etkisi veya toksik potansiyeli olan atıklardır. Nükleer denemeler ve nükleer santraller nedeniyle atmosferde biriken radyoaktif maddeler, yağışla yeryüzüne düşerek su kaynaklarına karışmaktadır” ifadelerini kullandı.


14/10/2015