KOSKİ PERSONELİNE KALİTE EĞİTİMİ


Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, hizmet içi eğitim programları kapsamında personeline kalite yönetim sistemine ait genel bilgi ve kalite uygulamaları hakkında eğitim verdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, su ve kanalizasyon hizmetlerinin yanı sıra hizmet içi eğitimlere de büyük önem veriyor. Bu kapsamda KOSKİ Genel Müdürlüğü, personeline yönelik kalite yönetim sistemine ait genel bilgi ve kalite uygulamaları hakkında eğitim verdi.  Kalite Yönetim Sistemleri Uzmanı tarafından KOSKİ Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimlerde KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün günümüz teknolojilerini belirlenen kalite politikaları doğrultusunda güncelleyerek uygulamaya almakta ve kurumun daha kaliteli bir yönetim sistemine sahip olmak için sürekli kendini yenilemekte olduğunu söyledi.

Sağlıklı ve kaliteli hizmet veren ISO Kalite Belgesi’ne sahip Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün TS EN 9001, TSE EN ISO 14001, TS EN ISO 2200 ve TS 18001 kalite belgelerinin TSE tarafından yapılan tetkikler neticesinde yenilendiğini belirten Kalite Yönetim Sistemleri Uzmanı, “Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, Gıda Güvenliği Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi belge gözetim tetkiki Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından başarıyla gerçekleştirildi.  Bu kapsamda gözetim tetkiki tamamlanan TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS EN ISO 22000 ve TS 18001 belgeler için İçme Suyu Arıtma Tesisleri, Atıksu Arıtma Tesisleri ve Arif Bilge Tesisleri’nde saha incelemeleri yapıldı. Öte yandan birimlerdeki form ve dokümantasyon kontrolü, kayıtların ve uygulamaların incelenmesi yapıldı” dedi.

TSE tarafından her 3 yılda bir belgelendirme tetkiki ile onaylanan ve yılda bir gözetim tetkikiyle K-Q TSE-ISO-EN 9000, C-E ISO-EN 14000, C-E TSE-ISO-EN 22000,  sistemlerine ait belgelerin 2016 yılına kadar kullanılmak üzere devamına karar verildiğini vurgulayan KOSKİ  Kalite Uzmanı, bu kapsamda 2007 yılından beri yürütülen Kalite Yönetim Sistemi ve 2009 yılından beri yürütülen TS EN ISO 18001 İSG Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve TS EN ISO Gıda Güvenliği Yönetim Sistemine ait belgelerin devamının sağlandığını da dile getirdi.
10/04/2015