KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN OLUNUR [18.11.2014]KOSKİ (Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Kurulu 2560 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 24 Kasım 2014 Pazartesi günü saat 16.00’ da İstanbul Yolu üzeri Yeni Büyükşehir Belediye Meclis salonunda toplanacaktır.

 

            Keyfiyet ilan olunur.

 

 

 

G Ü N D E M    :

 

-          28/05/2014 tarihli mutat toplantıya ait Genel Kurul müzakere ve karar zabtı özeti.

 

1.      Geçici İşçi vize işlemleri.

2.      KOSKİ Yönetmeliklerdeki değişiklik.

3.      Yönetim Kuruluna, borçlanma yetkisi verilmesi.

4.      Yönetim Kuruluna, kiralama, intifa sözleşmeleri yapma izini verilmesi.

5.      2015 yılı performans programı.

6.      2015 – 2019 yıllarını kapsayan Stratejik plan.

7.      2015 yılı Yatırım Programı.

8.      2015 yılında uygulanacak tarifelerin tespiti.

9.      2015 Mali yılı bütçesi.

 

 

18/11/2014