ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALIM İLANITC.

KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Eski hükümlü işçi alım ilanı

Genel Müdürlüğümüze 4857 sayılı kanunun 30. maddesi gereğince 4(dört) adet eski hükümlü işçi alımı yapılacaktır.

Aranan Şartlar_:

1) Lise ve dengi okul mezunu olmak

2) 2012-KPSS'ye girmiş olmak

3) Konya ili veya ilçelerinde ikamet etmek

İstenilen Belgeler_:

1) Adli Sicil Kaydı

2) Diploma aslı ya da onaylı sureti

3) Yerleşim yeri belgesi

4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

6) KPSS-2012 sonuç belgesi

7) 2 adet fotoğraf

Başvurular Konya çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne bizzat başvurarak veya İŞKUR'a ait internet adresi üzerinden yapılacak olup; İşkur tarafından kurumumuza gönderilen nihai listede adı geçen adaylara tebligat yapılacaktır. Tebligat yapılan adaylar istenilen belgelerle birlikte Genel Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat edeceklerdir.

Gerçeğe aykırı belge veren adaylar işe başlatılmayacaktır.

Nihai Listede adı geçen adaylar sözlü sınava tabi tutulacak olup; sözlü sınav yer ve tarihleri adaylara tebliğ edilecektir.

09/06/2014