KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN OLUNUR [12.05.2013]


KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN OLUNUR

KOSKİ (Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Kurulu 2560 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 16 Mayıs 2014 Cuma günü saat 17.30'da Büyükşehir Belediye Meclis salonunda toplanacaktır.


Keyfiyet ilan olunur.

GÜNDEM:

- 09/12/2013 tarihli mutat toplantıya ait Genel Kurul müzakere ve karar zabtı özetinin oylanması.

1. KOSKİ'ye ait Bazı Yönetmeliklerde değişiklik yapılması.

2. Bazı memur ve işçi kadrolarının iptal ve ihdası.

3. Hizmet ve Yaptırımlar Tarifeleri ile Teminat Miktarlarının yeniden tespiti.

4. 2013 yılına ait Denetçilerinin raporunun görüşülmesi.

5. Yeni dönem için Denetçi seçimi.

6. 2014 yılı için Ek Bütçe yapılması.

7. 2013 yılı Kesin Hesap ve Bilançonun görüşülmesi.

8. 2013 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.


13/05/2014