MÜHENDİS ADAYLARINDAN KOSKİ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ’NE ZİYARET


Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Selçuk Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümü öğrencilerini ağırladı. KOSKİ Atıksu Arıtma Tesisleri’ni gezen öğrenciler, atık suyun hangi evrelerden geçerek kullanıma kazandırıldığı konusunda bilgi aldılar.

Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği bölümü son sınıf öğrencileri, Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü’ne bağlı Atıksu Arıtma Tesisleri'ni ziyaret ettiler. Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bilgehan Nas refakatinde KOSKİ Atıksu Arıtma Tesisleri’nde teknik gezi yapan öğrenciler, sırasıyla; kaba ızgara, giriş pompa istasyonu, ön çökeltme havuzları, havalandırma havuzları, son çökeltme havuzları, çamur yoğunlaştırma havuzları, anaerobik çamur çürütme tankları, biyogaz depolama tankları, ısı merkezi ve enerji geri kazanım ünitesi, çamur susuzlaştırma tesisi ve çamur pompa istasyonlarını incelediler.

Tesisteki her birimi tek tek gezerek, buralardaki faaliyetleri merakla inceleyen öğrenciler, atıksuların arıtımı sırasında oluşan çamurların stabilizasyonu amacıyla çamur arıtımı yapılan merkezde de dikkatli incelemeler yaptılar. Yoğunlaştırılan arıtma çamurlarının, anaerobik (havasız) çamur çürütücülerde biyolojik olarak nasıl stabil hale getirildiğini merak eden mühendis adayı öğrenciler,  bu üniteden çıkarılan çamurların susuzlaştırılarak yapılan bertaraflaştırma işlemini yakından görme fırsatını buldular.

Arıtma gazının biyolojik olarak stabilizasyonu sırasında ortaya çıkan biyogazların, filtreleme ve desülfürüzasyon ünitelerinden geçirilerek arıtıldığını anlatan KOSKİ yetkilileri, arıtılmış biyogazın, enerji üretimi için depolandığını kaydettiler. Ortalama yüzde 65 metan içerikli biyogazın, kojenerasyon ünitelerinden geçirilerek, ısı ve elektrik enerjisine nasıl dönüştürüldüğünü ve anaerobik çürütücülerde üretilen biyogazdan elde edilen 2 MW/saate yakın enerji üretimiyle maliyetlerinde önemli bir tasarruf sağladığı bilgisini veren KOSKİ yetkilileri, 8 bin konutun elektrik ihtiyacının tamamını karşılayacak enerjinin bu şekilde üretildiğini aktardılar. Mühendis adayları, ortalama yıllık 55 milyon metreküp atık suyun arıtıldığı ve atıklar vasıtasıyla elde edilen biyogazdan, 8 bin konutun ihtiyacını karşılayacak elektrik enerjisi üretildiğini öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemediler.

14/03/2014