KOSKİ’DEN İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ


Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, hizmet içi eğitim programları kapsamında personeline İş Sağlığı ve İş Güvenliği eğitimleri verdi

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, su ve kanalizasyon hizmetlerinin yanı sıra hizmet içi eğitimlere de büyük önem veriyor. Bu kapsamda KOSKİ Genel Müdürlüğü, tüm personelin katılımıyla İş Sağlığı ve İş Güvenliği eğitimleri verdi. KOSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan A Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Hasan Babaoğlu’nun verdiği eğitimlerde personele güvenli iş hayatı anlatıldı.

İş kazalarının büyük çoğunluğunun gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde görüldüğüne işaret eden Babaoğlu, gelişmiş ülkelerde iş kazalarının nadiren yaşandığını kaydetti. Aynı durumun işletmelerde de geçerli olduğunu vurgulayan Babaoğlu, “Aynı gelişmiş ülkeler gibi büyük ölçekli işletmelerde de iş kazaları nadiren görülür. Bunun sebebi, küçük ve orta ölçekli işletmelerden farklı olarak büyük ölçekli işletmelerde planlı ve güvenli iş prensipleri uygulanır. İşletme sahibi iş güvenliği konusunda kısıtlamaya gitmez. Fakat orta ve küçük ölçekli işletmelerde tasarruf yapmak için iş güvenliği tedbirleri çok önemsenmez ve tamiri imkansız kazalar sıklıkla yaşanır. Kazaların ortak özellikleri ise patron baskısı, dikkat dağınıklığı ve acelecilik” dedi.

Bir işletmede iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında en önemli konulardan birinin de risk değerlendirmesi olduğuna vurgu yapan Babaoğlu, “İşyerinde oluşabilecek ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalara risk değerlendirmesi adı verilmektedir. Çalışanları etkileyebilecek tüm tehlikeleri ve riskleri belirleyerek, kullanılacak iş ekipmanları ve kimyasal maddelerin seçiminde tüm riskleri değerlendirerek risk değerlendirmesi yapılabilir” diye konuştu.

İşletmelerin ve kurumların iş konusu ne olursa olsun mutlaka risk değerlendirmesi yapması gerektiğini belirten Babaoğlu, “İşyerindeki düzenin korunmasını sağlamak için risk değerlendirmesi çok büyük önem taşıyor. Çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeylerini yükselten ve işyerlerinde uygulanabilirliği sağlayan risk değerlendirmeleri yaparak olası tehlikeler bertaraf edilebilir” ifadelerini kullandı.

20/02/2014