KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN OLUNUR [12.12.2013]


[YAYIN TARİHİ: 12.12.2013]

 

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN OLUNUR

 

PLAN VE BÜTÇE MALİYE KOMİSYONUNUN 05/12/2013 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT KOMİSYON RAPORLARI

 

 

KOSKİ Genel Kurulunun 26/11/2013 tarihli toplantısında görüşülmek üzere komisyona havale edilen Geçici İşçi Statüsünde kalan personellerin vize edilmesine dair teklifi, komisyonca görüşülmüş ve  2014 yılı geçici işçi vizesinin  5 x 12 = 60 adam/ay,  yeni çalıştırılacak geçici işçilerinde 50 x (5 ay 29 gün) = 298 ay 10 gün adam/ay olmak üzere toplam 358 ay 10 gün olarak vize edilmesi uygun görülmüştür.

-------000------

KOSKİ Genel Kurulunun 26/11/2013 tarihli toplantısında görüşülmek üzere komisyona havale edilen bazı memur kadrolarının iptal ve ihdasına dair teklifi, komisyonca görüşülmüş ve KOSKİ Genel Müdürlüğünün muhtemel teknik personel istihdamına imkân sağlamak için bazı SHS kadrolarının iptali, yerlerine THS sınıfında kadroların ihdası ile, Bakanlar Kurulunun 2013/5002 sayılı kararı, 14.8.2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmenin 24. Maddesi gereği belirtilen kadrolar GİH'den THS'na dönüştürüldüğünden GİH kadrolarının iptali, yerlerine THS sınıf kadrolarının ihdası uygun görülmüştür.

-------000------

KOSKİ Genel Kurulunun 26/11/2013 tarihli toplantısında görüşülmek üzere komisyona havale edilen KOSKİ Genel Müdürlüğünün Yurt içi ve Yurt dışı borçlanmaları hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesine dair teklifi komisyonca görüşülmüş ve Yönetim Kuruluna yetki verilmesi uygun görülmüştür.  

                                                                  -------000------

KOSKİ Genel Kurulunun 26/11/2013 tarihli toplantısında görüşülmek üzere komisyona havale edilen Yönetim Kuruluna izin verilmesine dair teklifi komisyonca görüşülmüş ve  KOSKİ Genel Müdürlüğünün 15 yıla kadar ve/veya 10.000.000.-( Onmilyon ) TL.ye kadar kiralama, kiraya verme ve intifa sözleşmeleri hususunda Yönetim Kuruluna izin verilmesi uygun görülmüştür.

                                                                  -------000------

KOSKİ Genel Kurulunun 26/11/2013 tarihli toplantısında görüşülmek üzere komisyona havale edilen, 12.11.2012 tarihinde kabul edilen ve 06 Aralık 2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 6360 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesinin 18. fıkrası gereğince Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanına alınan yerlerde su, atıksu ve kanalizasyon yatırım ve hizmetlerinin yapılabilmesi için KOSKİ Genel Müdürlüğüne yetki verilmesine dair teklifi,  komisyonumuzca görüşülmüş ve KOSKİ Genel Müdürlüğüne Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanına alınan yerlerde su, atıksu ve kanalizasyon yatırım ve hizmetlerinin yapılabilmesi için yetki verilmesi uygun görülmüştür.

                                                                                 -------000------

KOSKİ Genel Kurulunun 26/11/2013 tarihli toplantısında komisyona havale edilen KOSKİ Genel Müdürlüğünün 2014 yılı performans programı uygun görülmüştür.

-------000------

KOSKİ Genel Kurulunun 26/11/2013 tarihli toplantısında komisyona havale edilen KOSKİ Genel Müdürlüğünün 2014 yılı yatırımlarının, toplam 152.166.000,00 TL olarak kabulü uygun görülmüştür.

-------000------

KOSKİ Genel Kurulunun 26/11/2013 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen KOSKİ Genel Müdürlüğünün su ve atıksu tarifeleri ile değer tarifelere dair teklifi, komisyonca;

Çevre Sulama Suyu tarifesinin, mesken (Atıksu bedeli hariç) tarifesine eşit uygulanması ile, KOSKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinin 5. maddesine istinaden halen uygulanmakta olan Su ve Atıksu tarifelerinin, 06 Ocak 2014 tarihinden itibaren yapılacak tahakkuklarda uygulanmak üzere, 2013 yılı TÜFE oranında yeniden düzenlenmesi, Hizmet ve Yaptırım Tarifeleri'nin ise, rapor ekindeki şekliyle 01.01.2014 tarihinden itibaren, diğer taraftan 6360 sayılı kanun kapsamında, 2014 yılında yapılacak ilk Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra KOSKİ'nin görev alanına girecek ilçe ve beldelerde, Belediyelerince alınan karara göre, 2014 yılı 30 Mart itibariyle uygulanan su ve atıksu tarifeleri ile hizmet ve yaptırımlar tarifelerinin 31 Mart 2014 tarihinden itibaren aynen uygulanması uygun görülmüştür.

                                                                           -------000------

KOSKİ Genel Kurulunun 26/11/2013 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen KOSKİ Genel Müdürlüğünün 2014 mali yılı ihzari bütçesi, gelir ve gider cetvelleri, kadro cetvelleri, bütçe kararnamesi, diğer tarifeleri incelenmiş ve 2013 mali yılı ihzari bütçesinin 315.000.000.-TL. gelir, 315.000.000.-TL. gider olarak kabulü uygun görülmüştür.

 

KOSKİ GENEL KURULUNUN 09/12/2013 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN

GENEL KURUL KARAR ÖZETİ

 

Karar Sayısı :10

KOSKİ Genel Müdürlüğünde 5620 sayılı Kanun ile Geçici İşçi Statüsünde kalan personel ile ihtiyaç duyulması halinde kullanmak üzere, 2014 yılı geçici işçi vizesinin  5 x 12 = 60 adam/ay,  yeni çalıştırılacak geçici işçilerinde 50 x (5 ay 29 gün) = 298 ay 10 gün adam/ay olmak üzere toplam 358 ay 10 gün olarak vize edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Karar Sayısı :11

KOSKİ Genel Müdürlüğüne muhtemel teknik personel istihdamına imkân sağlamak  amacıyla, bazı SHS kadrolarının iptali, yerlerine THS sınıfında kadroların ihdası, ayrıca  Bakanlar Kurulunun 2013/5002 sayılı kararı, 14.8.2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmenin 24. Maddesinde belirtilen kadrolar, GİH'den THS'na dönüştürüldüğünden GİH kadrolarının iptali, yerlerine THS sınıf kadrolarının ihdasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

Karar Sayısı :12

KOSKİ Genel Müdürlüğünün Yurtiçi ve Yurtdışı borçlanmalarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Karar Sayısı :13

KOSKİ Genel Müdürlüğünün 15 yıla kadar ve/veya 10.000.000.-(onmilyon) TL. ye kadar kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Yönetim Kuruluna izin verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Karar Sayısı :14

            KOSKİ Genel Müdürlüğünün, Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanına alınan yerlerde su, atıksu ve kanalizasyon yatırım ve hizmetlerinin yapılabilmesi için 12.11.2012 tarihinde kabul edilen ve 06 Aralık 2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 6360 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesinin 18. fıkrası gereğince KOSKİ Genel Müdürlüğüne Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanına alınan yerlerde su, atıksu ve kanalizasyon yatırım ve hizmetlerinin yapılabilmesi için yetki verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Karar Sayısı :15

KOSKİ Genel Müdürlüğünün 2014 yılı Performans Programının kabulüne oybirliğiyle karar verilmiştir.

Karar Sayısı :16

KOSKİ Genel Müdürlüğünün 2014 yılı Yatırım Programının 152.166.000,00.-TL. olarak kabulüne oybirliğiyle karar verilmiştir.

Karar Sayısı :17

KOSKİ Genel Kurulunca Çevre Sulama Suyu tarifesinin, mesken (Atıksu bedeli hariç) tarifesine eşit uygulanması ile, KOSKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinin 5. maddesine istinaden halen uygulanmakta olan Su ve Atıksu tarifelerinin,06 Ocak 2014 tarihinden itibaren yapılacak tahakkuklarda uygulanmak üzere, 2013 yılı TÜFE oranında yeniden düzenlenmesi, Hizmet ve Yaptırım Tarifeleri'nin ise, aşağıdaki şekliyle 01.01.2014 tarihinden itibaren, diğer taraftan 6360 sayılı kanun kapsamında, 2014 yılında yapılacak ilk Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra KOSKİ'nin görev alanına girecek ilçe ve beldelerde, Belediyelerince alınan karara göre, 2014 yılı 30 Mart itibariyle uygulanan su ve atıksu tarifeleri ile hizmet ve yaptırımlar tarifelerinin 31 Mart 2014 tarihinden itibaren aynen uygulanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

01.01.2014 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK  DİĞER TARİFELER

   A) HİZMET TARİFELERİ: (KDV Hariç)               

Uygulanacak Tarife

1- Tahliye nedeniyle boşalan ve suyu kesik olan bir aboneliğe, yeni sözleşme yapacaklardan su açma tarifesi olarak

12,00

2- Sayaç bağlantı elemanlarında meydana gelen arıza giderme işçilik ücreti

NOT: Grup abonelerde,  yukarıdaki 1, 2 ve 3.maddelerde belirtilen ücretler, her birim için % 10 artırılarak hesap edilir.

12,00

3- Tetkik ve Keşif tarifesi

20,00

4- Abone hattı, şube yolu hattı ve sayaç yerleri muayeneye tabidirler. Muayene tarifesi olarak;

 

a) Abone hattı, şube yolu hattı ve sayaç yeri muayene tarifesi

20,00

Not: Grup abonelerde, her birim için, abone hattı, şube yolu hattı ve sayaç yeri muayene tarifesine %10 ilave edilir.

 

b) Birinci muayenede hata ve noksanları nedeniyle reddedilen tesisatlar için her defasında, alınacak refüze muayene ücreti

10,00

5- Abone hattı bağlantısı (delik delme) ve sayaç yeri ıslah ücreti olarak;

 

a) Taşınmazın su ve kanalizasyon şebekesine bağlantı bedeli

20,00

b) Sayaç yeri ıslah bedeli

40,00

6- a) Su tesisleri harcamalarına katılma payı (1 Birim için)

       130,00

b) Kanal tesisleri harcamalarına katılma payı (1 Birim için)

       130,00

Su ve kanalizasyon tesisi için alınacak harcamalara katılma payları,  bina ve arsalarda emlâk vergi değerinin % 2‘sini geçemez.

7- a) Su abone hattı yapım bedeli

378,00

    b) Kanal abone hattı yapım bedeli

314,00

    c) İki adet parsel için bir adet ortak kanal abone hattı yapılan yerlerde 1 parsel için   

        alınacak kanalizasyon abone hattı bedeli

157,00

8- Genel Kurul ile ilgili karar ve raporların satışı (1 sayfası)

            5,00

   B) YAPTIRIM TARİFELERİ

1- Borcun ödenmemesi veya yasa ve yönetmeliklere aykırı davranış nedeni ile abonelerin suyu kesilmiş ise kapatma – açma ücreti olarak;

 

a) Mühür veya kelepçe ile vanadan suyun kesilmesi halinde açma ve kapama ücreti olarak;

12,00

b) Sayaç sökmek suretiyle su kesilmiş ise sökme – takma ücreti olarak;

19,00

c) KOSKİ' ye ait vanadan kesilmiş ise kapama – açma ücreti olarak;

37,00

ç) Ana vanadan su kesilmiş ise kapama – açma ücreti olarak;

92,00

d) Su kesmeye gidildiği halde abonenin talebi üzerine suyu kesilmemiş veya abone tarafından kestirilmemiş ise, kesmek için yerine gidildiğinden a,b,c, ve ç bentlerinde belirtilen ücretlerin %50' si alınır.

 

2- Suyu kesmek için yapılan bağ veya mührün koparılması halinde ceza olarak;

 64,00

3- Su şebekesinden idareden müsaade alınmadan kaçak bağlantı yapanlardan alınacak ceza

     1.224,00

4- Tatlı su Şebekesinden kaçak bağlantı yapanlardan alınacak ceza bedeli.

   12.225,00

5- Kanalizasyon şebekesinden, idareden müsaade alınmadan kaçak bağlantı yapanlardan alınacak ceza bedeli olarak;

 

a) Kaçak bağlantı yapan meskenlerden alınacak ceza bedeli;

        571,00

b) Kaçak bağlantı yapan çardak, petrol istasyonu, fabrika, dükkân vb. yerlerden alınacak ceza bedeli;

     1.294,00

NOT: Yaptırım Tarifeleri Bölümünde yer alan ve 1. maddede belirtilen ücretlerden KDV alınır. 2, 3, 4, ve 5. maddelerde belirtilen cezalardan KDV alınmaz (Dayanak: KOSKİ Tarifeler Yönetmeliği Madde 34 ve 48)

 

S.No

ARACIN CİNSİ

BİRİMİ

Uygulanacak Tarife

1

Kanal Kazıcı (Paletli)

1 saat

250,00

2

Kanal Kazıcı (Lastik Tekerlekli Kırıcı Tabancası ile)

1 saat

200,00

3

Kanal Kazıcı (Lastik Tekerlekli-Bekoloder)

1 saat

185,00

4

Yükleyici  (Lastik Tekerlekli)

1 saat

125,00

5

Seyyar Hava Kompresörü

1 saat

  85,00

6

Kovalı Araç

1 saat

  90,00

7

Kurtarma Aracı

1 saat

125,00

8

Treyler Çekici ile Birlikte

1 saat

170,00

9

Asfalt Kesme Makinesi

1 saat

  95,00

10

Soğuk Asfalt ve Beton Frezeleme Makinesi

1 saat

245,00

11

15 Tonluk Kamyon

1 saat

130,00

12

Kanal Arıza Aracı (Vidanjör)

1 saat

100,00

13

10 tonluk Temiz Su Tankeri (Kamyon)

1 sefer

145,00

14

4 tonluk Temiz Su Tankeri (Römork)

1 sefer

  90,00

15

Forklift

1 saat

  85,00

16

Jeneratör

1 saat

  70,00

17

Kaynak Makinası

1 saat

  70,00

18

İş Deneyim Belgesi (Her bir iş için)

1 adet

  75,00

19

Kanal içi Görüntüleme Aracı

1 metre

    3,50

20

Vana Kapak Arama Cihazı

1 saat

  13,00

21

Su Kaçak Arama Cihazı

1 saat

  60,00

22

Su Arıza Müdehale Ekip Aracı

1 saat

  80,00

23

5 Ton Vinçli Kamyon

1 saat

  90,00

24

Elektrikli Dalgıç Pompa

1 saat

  13,00

25

PE 100 E.F.Kaynak Makinası

1 saat

  13,00

26

Havalı Kırıcı Tabanca

1 saat

  13,00

27

Seyyar Radyant Isıtıcı

1 Saat

  45,00

28

Havalı Dalgıç Pompa

1 saat

  13,00

29

Motopomp

1 saat

  55,00

30

Işık Kulesi

1 saat

  55,00

31

Vibrasyonlu Tokmak Makinası

1 saat

  35,00

S.No

Malzeme Adı

Birim fiyatı (TL/saat)

1

Alt Temel Dolgu Malzemesi (m3)

  13,50

2

Pikap (Kiralık Araç)

  36,00

3

Don (buz) çözme makinesi

  43,50

4

Yer altı boru ve kablo güzergahı ve derinlik tespit ekipmanı (Alıcı ve verici set)

106,00

5

Gürültü kaydediciler

159,00

6

Su kaçak tespit ve dinleme sistemi seviye göstergeli akustik yer dinleme mikrofonu

106,00

7

Portatif yer altı radar sistemi

265,00

8

Bina içi tesisat ve küçük çaplı abone bağlantı boruları için su kaçak tespit ve dinleme sistemi

  79,50

9

Metal detektörü

  79,50

10

Basınç kaydediciler

159,00

11

Dijital korelatör

265,00

12

Plastik hat tanımlayıcı

106,00

13

Dijital manometre

  79,50

14

Micro CA – 300 Kamera

  79,50

15

CS 1000 Kamera

159,00

16

Ultrasonik debimetre

159,00

17

Flexi trace (sonda)

106,00

Büyükşehir Belediye hudutlarını çıkmamak kaydıyla, iş durumu müsait ise ücreti mukabilinde araç, iş makinesi ve cihazlar kiraya verilirler. Kiralandığı süre araç, iş makinesi ve cihazın kiracıya teslimi ile geri alındığı zamanlar arasında geçen saat olarak hesaplanır. Zaruri hallerde Belediye hudutları dışında kiraya verildiği takdirde % 100 zamlı tarife uygulanır.

 

S.NO

DEŞARJ KALİTE RUHSAT BELGESİ

Uygulanacak Tarife

1

Çalıştırdığı işçi sayısı 9'a kadar olan işletmelerden

190,00

2

Diğer fabrika, işletme ve akaryakıt istasyonlarından ( 10 ve daha fazla işçi çalıştıran )

300,00

 

S.NO

FİZİKSEL-KİMYASAL ANALİZ

METOT ADI

Uygulanacak Tarife

1

PH

SM 4500 H+ B. / Eloktrokimyasal

   8,00

2

BULANIKLIK (NTU)

SM 2130 B./ Türbidimetrik

  8,00

3

İLETKENLİK

SM 2510 B. / Elektrot İletkenlik ölçüm

  8,00

4

TOPLAM ALKALİNİTE

SM 2320 B. / Titrimetrik (H2SO4)

16,50

5

TOPLAM SERTLİK

SM 2340 C. / Titrimetrik (EDTA)

16,50

6

KALSİYUM SERTLİĞİ

SM 3500 Ca B.(Titrimetrik) / SM 3120 B.

40,00

7

MAĞNEZYUM SERTLİĞİ

SM 3500 Mg B.(Titrimetrik) / SM 3120 B.

40,00

8

NİTRAT

SM 4110 B - ION / ICS

40,00

9

NİTRİT

SM 4110 B - ION / ICS

40,00

10

AMONYAK

TS EN İSO 14911 / ICS / Kit (NOVA 60)

40,00

11

KLORÜR

SM 4500 Cl- B. / Titrimetrik (AgNO3)

40,00

12

SÜLFAT

SM 4110 B - ION / ICS

40,00

13

BAKİYE KLOR

DPD Klor Tablet

  8,00

14

ORGANİK MADDE

TS 6288 EN ISO 8467/Titrimetrik (KMnO4)

16,50

15

TAT

Organoleptik

  8,00

16

KOKU

Organoleptik

  8,00

17

RENK

SM 2120 B.

  8,00

18

SERBEST KLOR

DPD Klor Tablet

  8,00

19

BAĞLI KLOR

DPD Klor Tablet

  8,00

20

CO3 ALKALİNİTESİ

SM 2320 B. / Titrimetrik (H2SO4)

16,50

21

HCO3 ALKALİNİTESİ

SM 2320 B. / Titrimetrik (H2SO4)

16,50

22

OH ALKANİLİTESİ

SM 2320 B. / Titrimetrik (H2SO4)

16,50

23

TOPLAM TUZLULUK (TDS)

SM 2520 B. / Elektrot İletkenlik ölçüm

8,00

24

NİTRAT AZOTU

SM 4110 B-ION / ICS / Kit (NOVA 60)

40,00

25

NİTRİT AZOTU

SM 4110 B-ION / ICS / Kit (NOVA 60)

40,00

26

AMONYUM

TS EN İSO 14911 / ICS / Kit (NOVA 60)

40,00

27

AMONYUM AZOTU

TS EN İSO 14911 / ICS / Kit (NOVA 60)

40,00

28

FOSFAT (PO4-3)

SM 4110 B-ION / ICS / Kit (NOVA 60)

52,00

29

FOSFAT FOSFORU (PO4-P)

SM 4110 B-ION / ICS / Kit (NOVA 60)

52,00

30

P2O5

SM 4110 B-ION / ICS / Kit (NOVA 60)

52,00

31

P2O5-P

SM 4110 B-ION / ICS / Kit (NOVA 60)

52,00

32

SİLİKA(SİO2)

Kit (NOVA 60) / Spektrofotometrik

44,00

33

HİDROJEN PEROKSİT (H2O2)

Kit (NOVA 60) / Spektrofotometrik

14,50

34

SÜLFÜR

SM 4110 B-ION / ICS / Kit (NOVA 60)

40,00

35

SÜLFİT

SM 4110 B-ION / ICS / Kit (NOVA 60)

40,00

36

SİYANÜR

Kit (NOVA 60) / Spektrofotometrik

44,00

37

SİYANÜR ASİT

Kit (NOVA 60) / Spektrofotometrik

19,50

38

FLORÜR

SM 4110 B - ION / ICS

60,00

39

BROMÜR

SM 4110 B - ION / ICS

52,00

40

BROMAT

SM 4110 D / ICS

52,00

41

SÜRFAKTAN MADDELER (Anyonik)

Kit (NOVA 60) / Spektrofotometrik

45,00

42

SÜRFAKTAN MADDELER (Katyonik)

Kit (NOVA 60) / Spektrofotometrik

45,00

43

FENOL

Kit (NOVA 60) / Spektrofotometrik

45,00

44

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN

SM 4500-O G. / Membran Elektrot

8,00

45

TOPLAM ÇÖZÜNMÜŞ MADDE

Gravimetrik

40,00

46

ASKIDA KATI MADDE

Gravimetrik

40,00

47

TOPLAM KJELDAHL AZOTU

SM 4500 Norg B. 21

90,00

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET, PAKET FİYATI: 115,00 TL (İlk onüç parametre) (KDV Hariç)

 

S.NO

BAKTERİYOLOJİK ANALİZ

METOT ADI

Uygulanacak Tarife

1

 KOLİFORM

TS EN İSO 9308-1

40,00

2

 E.KOLİ

TS EN İSO 9308-1

40,00

3

 ENTEREKOK

TS EN İSO 7899-2

40,00

4

 22oC'de TOPLAM JERM SAYISI

TS EN İSO 6222

40,00

5

 37oC'de TOPLAM JERM SAYISI

TS EN İSO 6222

40,00

6

 PSEUDOMONAS AERUGİNOSA

TS EN İSO 16266

40,00

7

 CLOSTRİDİUM PERFRİNGENS

Membran Filtrasyon Yöntemi

40,00

8

 SALMONELLA

Membran Filtrasyon Yöntemi

40,00

9

 FEKAL KOLİFORM

Membran Filtrasyon Yöntemi

40,00

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET, PAKET FİYATI: 85,00 TL (İlk üç parametre) ( KDV Hariç)

NOT : Resmi kurumlara bütün analizlerde % 20 indirim uygulanır.

 

S.NO

ICP İLE YAPILAN ANALİZLER

METOT ADI

Uygulanacak Tarife

1

GÜMÜŞ

SM 3120 B. / ICP

44,00

2

ALÜMİNYUM

SM 3120 B. / ICP

44,00

3

BOR

SM 3120 B. / ICP

44,00

4

BARYUM

SM 3120 B. / ICP

44,00

5

KALSİYUM

SM 3120 B. / ICP

44,00

6

MAĞNEZYUM

SM 3120 B. / ICP

44,00

7

KADMİYUM

SM 3120 B. / ICP

44,00

8

KOBALT

SM 3120 B. / ICP

44,00

9

KROM

SM 3120 B. / ICP

44,00

10

BAKIR

SM 3120 B. / ICP

44,00

11

DEMİR

SM 3120 B. / ICP

44,00

12

MANGAN

SM 3120 B. / ICP

44,00

13

SODYUM

SM 3120 B. / ICP

44,00

14

POTASYUM

SM 3120 B. / ICP

44,00

15

LİTYUM

SM 3120 B. / ICP

44,00

16

NİKEL

SM 3120 B. / ICP

44,00

17

KURŞUN

SM 3120 B. / ICP

44,00

18

ÇİNKO

SM 3120 B. / ICP

44,00

19

TALYUM

SM 3120 B. / ICP

44,00

20

VANADYUM

SM 3120 B. / ICP

44,00

21

SİLİSYUM

SM 3120 B. / ICP / Kit (NOVA 60)

44,00

22

ARSENİK

SM 3120 B. / ICP- Hidrür

55,00

23

SELENYUM

SM 3120 B. / ICP- Hidrür

55,00

24

CİVA

SM 3120 B. / ICP- Hidrür

55,00

25

ANTİMON

SM 3120 B. / ICP- Hidrür

55,00

26

BİZMUT

SM 3120 B. / ICP- Hidrür

55,00

27

TELLUR

SM 3120 B. / ICP- Hidrür

55,00

 

S.NO

ATIKSU ANALİZLERİ

METOT ADI

Uygulanacak Tarife

1

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI

Kit (NOVA 60) / Spektrofotometrik

65,00

2

BİYOLOJİK OKSİJEN İHTİYACI

Respirometrik (Oxitop)

65,00

3

TOPLAM ORGANİK KARBON

Kit (NOVA 60) / Spektrofotometrik

60,00

4

TOPLAM AZOT

Kit (NOVA 60) / Spektrofotometrik

60,00

5

NİTRAT AZOTU

SM 4110 B-ION / ICS / Kit (NOVA 60)

40,00

6

NİTRİT AZOTU

SM 4110 B-ION / ICS / Kit (NOVA 60)

40,00

7

AMONYUM AZOTU

SM 4110 B-ION / ICS / Kit (NOVA 60)

40,00

8

FOSFAT FOSFORU

SM 4110 B-ION / ICS / Kit (NOVA 60)

50,00

9

ASKIDA KATI MADDE

Gravimetrik

40,00

10

TOPLAM ÇÖZÜNMÜŞ MADDE

Gravimetrik

40,00

11

TOPLAM KJELDAHL-AZOTU

SM 4500 Norg B. 21

90,00

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET, PAKET FİYATI: 290,00 TL (İlk on parametre) ( KDV Hariç)

NOT : Resmi kurumlara bütün analizlerde % 20 indirim uygulanır.

 

"İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK" KAPSAMINDA

 RUHSATA ESAS ANALİZLER

SIRA NO

FİZİKSEL-KİMYASAL ANALİZ

1

ARSENİK

2

BOR

3

ALÜMİNYUM

4

ANTİMON

5

BAKIR

6

CİVA

7

DEMİR

8

MANGAN

9

SODYUM

10

NİKEL

11

KADMİYUM

12

KROM

13

KURŞUN

14

SELENYUM

15

FLORÜR

16

SİYANÜR

17

NİTRAT

18

NİTRİT

19

AMONYUM

20

KLORÜR

21

SÜLFAT

22

BROMAT

23

RENK

24

TAT

25

KOKU

26

BULANIKLIK

27

PH

 

MİKROBİYOLOJİK ANALİZ

28

E.KOLİ

29

KOLİFORM

30

ENTEREKOK

31

22oC'de TOPLAM JERM SAYISI

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET, PAKET FİYATI: 700,00 TL ( KDV Hariç)

NOT : Resmi kurumlara bütün analizlerde % 20 indirim uygulanır.

 

S.NO

FİZİKSEL-KİMYASAL ANALİZ

1

 BULANIKLIK

2

 pH

3

 RENK

4

 SERBEST KLOR

5

 BAĞLI KLOR

6

 HİDROJEN PEROKSİT

7

 TOPLAM ALKALİNİTE

8

 AMONYUM

9

 NİTRİT

10

 NİTRAT

11

 SİYANÜRİK ASİT

12

 BAKIR

13

 ALÜMİNYUM

             MİKROBİYOLOJİK ANALİZ

14

 E.KOLİ

15

 KOLİFORM

16

 PSEUDOMONAS AERUGİNOSA

17

 37oC'de TOPLAM JERM SAYISI

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET, PAKET FİYATI: 210,00 TL ( KDV Hariç)

 

S.NO

DEPO TEMİZLEME

BİRİM ( M3 )

UYGULANACAK TARİFE

1

1 – 5

50,00

2

6 – 10

96,00

3

11 – 30

193,00

4

31 – 50

290,00

5

51 – 100

363,00

6

101 ve yukarısı

387,00

 

 

 

Karar Sayısı :18

KOSKİ Genel Müdürlüğünün 2014 yılı bütçesine bağlı cetveller ile 31 maddeden oluşan Bütçe Kararname tasarısı ile 2014 yılı bütçesinin 315.000.000.- (üçyüzonbeşmilyon) TL. gelir, 315.000.000.- (üçyüzonbeşmilyon) TL. gider olarak kabulüne oybirliğiyle karar verilmiştir.

Karar Sayısı :19

KOSKİ Genel Müdürlüğünün 2013 yılı bütçesine  8.000.000.- (Sekizmilyon) TL. ek ödenek verilmesi oybirliğiyle karar verilmiştir.

12/12/2013