TÜRKİYE'Yİ KOSKİ'YLE TEMSİL EDECEKLER


Büyükbayram Ortaokulu öğrencilerinden oluşan bir heyet, Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Atıksu Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu. Comenius kapsamında “Hand in Hand a Wonderful Land” projesinin sorumluluğunu yürüten Büyükbayram Ortaokulu, tesislerdeki izlenimlerini proje toplantısında anlatacaklar.

 

Selçuklu Büyükbayram Ortaokulu 6. Sınıf öğrencileri, Okul Müdürü Mehmet Çağlayan ve Teknoloji Öğretmeni Fazilet Küçükali'nin refakatinde Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü Atık Su Arıtma Tesisi'ni incelediler. Atık suyun hangi evrelerden geçerek kullanıma kazandırıldığı ile ilgili yetkililerden bilgi alan öğrenciler, bu bilgilerini Comenius Projesi kapsamında başkanlık ve sorumluluğunu yürüttükleri “Hand in Hand a Wonderful Land(Harika Bir Çevre İçin El Ele)” projesinde anlatacaklar. İngiltere, Almanya, Slovenya, Macaristan, Polonya, İtalya, Bulgaristan ve İspanya ile proje ortaklığı yapan Büyükbayram öğrencileri, teroik olarak sırasıyla; kaba ızgara, giriş pompa istasyonu, ön çökeltme havuzları, havalandırma havuzları, son çökeltme havuzları, çamur yoğunlaştırma havuzları, anaerobik çamur çürütme tankları, biyogaz depolama tankları, ısı merkezi ve enerji geri kazanım ünitesi, çamur susuzlaştırma tesisi ve çamur pompa istasyonlarını gördüler. Ortalama yıllık 55 milyon metreküp atık suyun arıtıldığı ve atıklar vasıtasıyla elde edilen biyogazdan, 8 bin konutun ihtiyacını karşılayacak elektrik enerjisi üretildiğini öğrenen öğrenciler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

 

ENERJİ KAZANIM ORANI YÜZDE 62

 

Atıksuların arıtımı sırasında oluşan çamurların stabilizasyonu amacıyla çamur arıtımı yapılan merkezde de dikkatli incelemeler yapan öğrenciler, yoğunlaştırılan arıtma çamurlarının, anaerobik (havasız) çamur çürütücülerde biyolojik olarak nasıl stabil hale getirildiğini görme fırsatını buldular. Enerji geri kazanım oranının yüzde 62 olduğu ifade eden KOSKİ Atıksu Arıtma Tesisi yetkilileri öğrencilere, 1 Ocak-25 Kasım 2013 verilerini aktararak, arıtılan toplam atıksu miktarının 53 milyon 101 bin 320 metreküp, Mor Şebeke'de üretilen geri kazanılmış Atıksu miktarının 323 bin 590 metreküp, tarımsal sulamaya verilen arıtılmış su miktarının 52 milyon 777 bin 730 metreküp ve biyogazdan üretilen elektrik miktarın 8 milyon 735 bin 658 kWh olduğunu belirttiler.

 

8 BİN KONUTUN ELEKTRİK İHTİYACINI KARŞILAYACAK ENERJİ

 

Arıtma gazının biyolojik olarak stabilizasyonu sırasında ortaya çıkan biyogazların, filtreleme ve desülfürüzasyon ünitelerinden geçirilerek arıtıldığını anlatan KOSKİ yetkilileri, arıtılmış biyogazın, enerji üretimi için depolandığını kaydettiler. Ortalama yüzde 65 metan içerikli biyogazın, kojenerasyon ünitelerinden geçirilerek, ısı ve elektrik enerjisine nasıl dönüştürüldüğünü ve anaerobik çürütücülerde üretilen biyogazdan elde edilen 2 MW/saate yakın enerji üretimiyle maliyetlerinde önemli bir tasarruf sağladığını öğrenen öğrenciler, verdikleri bilgiler için KOSKİ Atıksu Arıtma Tesisi yetkililerine teşekkür ettiler.

09/12/2013