KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLAN OLUNUR [20.11.2013]


YAYIN TARİHİ: 20.11.2013


KOSKİ (Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Kurulu 2560 saylılı Kanunun 5. maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 26 Kasım 2013 Salı günü saat 15.00'de Büyükşehir Belediye Meclis salonunda toplanacaktır.
Keyfiyet ilan olunur.

GÜNDEM:

- 12/07/2013 tarihli Olağanüstü toplantıya ait Genel Kurul müzakere ve karar zabtı özetinin onaylanması

1. Geçici işçi vize işlemleri
2. Bazı memur kadrolarının iptal ve ihdası
3.Yönetim Kuruluna, borçlanma yetkisi verilmesi
4. Yönetim Kuruluna, kiralama, infita sözleşmeleri yapma izini verilmesi
5. Büyükşehir Belediye sorumluluk alanına alınan yerlerde su ve kanalizasyon yatırım ve hizmetlerinin yapılabilmesi yetkisi verilmesi
6. 2014 yılı performans programı
7. 2014 yılı Yatırım Programı
8. 2014 yılında uygulanacak tarifilerin tespiti
9. 2014 Mali yılı bütçesi

20/11/2013