FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNDEN ATIKSU ARITMA TESİSLERİ'NE ZİYARETMerve Eğitim Kurumu'na bağlı okulların fen bilgisi öğretmenlerinden oluşan bir heyet, Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Atıksu Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

 

Merve Eğitim Kurumu eğitimcileri kendi branşlarında daha fazla bilgi sahibi olmak amacıyla Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı Atıksu Arıtma Tesisleri'ne teknik gezi düzenlediler. Tamamı fen bilgisi öğretmenlerinden oluşan heyet, atık suyun hangi evrelerden geçerek kullanıma kazandırıldığı ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Sırasıyla; kaba ızgara, giriş pompa istasyonu, ön çökeltme havuzları, havalandırma havuzları, son çökeltme havuzları, çamur yoğunlaştırma havuzları, anaerobik çamur çürütme tankları, biyogaz depolama tankları, ısı merkezi ve enerji geri kazanım ünitesi, çamur susuzlaştırma tesisi ve çamur pompa istasyonlarını inceleyen heyet, son teknolojiyle verilen hizmeti yerinde görmenin mutluluğunu yaşadı. Ortalama yıllık 55 milyon metreküp atık suyun arıtıldığı ve atıklar vasıtasıyla elde edilen biyogazdan, 8 bin konutun ihtiyacını karşılayacak elektrik enerjisi üretildiğini öğrenen eğitimciler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

 

ARITILMIŞ ÇAMUR HAYVAN GÜBRESİNDEN DAHA ETKİLİ

 

Tesisteki her birimi tek tek gezerek, buralardaki faaliyetleri merakla inceleyen eğitimciler, atıksuların arıtımı sırasında oluşan çamurların stabilizasyonu amacıyla çamur arıtımı yapılan merkezde de dikkatli incelemeler yaptılar. Yoğunlaştırılan arıtma çamurlarının, anaerobik (havasız) çamur çürütücülerde biyolojik olarak nasıl stabil hale getirildiğini merak eden eğitimciler,  bu üniteden çıkarılan çamurların susuzlaştırılarak yapılan bertaraflaştırma işlemini yakından görme fırsatını buldular. KOSKİ Atıksu Arıtma Tesisi yetkilileri, bu çamurların tarımsal alanlarda ve toprak ıslahı amacıyla kullanılması için gerekli izin çalışmalarının Bakanlık nezdinde yürütüldüğünü belirterek, gerekli iznin alınması durumunda hayvan gübresinden daha etkili olan bu çamurların tarım arazilerinde kullanılabileceğini ifade ettiler.

 

8 BİN KONUTUN ELEKTRİK İHTİYACINI KARŞILAYACAK ENERJİ

 

Arıtma gazının biyolojik olarak stabilizasyonu sırasında ortaya çıkan biyogazların, filtreleme ve desülfürüzasyon ünitelerinden geçirilerek arıtıldığını anlatan KOSKİ yetkilileri, arıtılmış biyogazın, enerji üretimi için depolandığını kaydettiler. Ortalama yüzde 65 metan içerikli biyogazın, kojenerasyon ünitelerinden geçirilerek, ısı ve elektrik enerjisine nasıl dönüştürüldüğünü ve anaerobik çürütücülerde üretilen biyogazdan elde edilen 2 MW/saate yakın enerji üretimiyle maliyetlerinde önemli bir tasarruf sağladığını öğrenen eğitimciler, 8 bin konutun elektrik ihtiyacının tamamını karşılayacak enerjinin bu şekilde üretilmesinin takdire şayan olduğunu belirttiler. Verdikleri bilgiler için KOSKİ Atıksu Arıtma Tesisi yetkililerine teşekkür eden eğitimciler, edindikleri bilgileri öğrencileriyle paylaşacaklarını sözlerine eklediler.

02/09/2013