KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN OLUNUR [15.07.2013]


YAYIN TARİHİ: [15.07.2013]

KOSKİ GENEL KURULUNUN 12/07/2013 TARİHLİ TOPLANTISINDA (OLAĞANÜSTÜ) ALINAN GENEL KURUL KARAR ÖZETLERİ

Karar Sayısı: 8

6360 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin 18 inci fıkra hükmü gereğince, KOSKİ Genel Müdürlüğü'ne devrinden sonraki dönemde daha iyi hizmet götürülmesi amacıyla 15.07.2013 tarihinden itibaren Konya İli dahilindeki arıtma tesislerinin bakım, onarım ve işletilmesinin KOSKİ Genel Müdürlüğünce yürütülebilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Karar Sayısı: 9

KOSKİ Genel Müdürlüğünde, 5393 sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesine göre sözleşmeli olarak çalışan personelin sözleşme kadrolarının mükteseplerine uygun hale getirilmesi amacıyla karar ekindeki dolu kadroların iptal edilerek, mükteseplerine uygun kadrolarının ihdasına oybirliğiyle karar verilmiştir

15/07/2013