KOSKİ Genel Kurul Başkanlığı'ndan ilan olunur [08.07.2013]


YAYIN TARİHİ: 08.07.2013


KOSKİ(Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Kurulu, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20'nci maddesine göre, aşağıdaki gündem maddesini görüşmek üzere, 2560 sayılı İSKİ Kanunu'nun 9/n maddesi hükmü gereğince, Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda 12 Temmuz 2013 Cuma günü saat 17.00'de olağanüstü toplantı yapacaktır.

Keyfiyeten ilan olunur

GÜNDEM

- 20/05/2013 tarihli mutat toplantıya ait Genel Kurul Müzakere ve karar zabtı özetinin oylanması.

1- Konya ili dahilindeki arıtma tesislerininin bakım, onarım ve işletilmesinin devri.
2- Memur kadrolarının iptal ve ihdası.

08/07/2013