SUYUNUZ EMİN ELLERDEKonya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü sağlıklı su üretiyor. İçme ve kullanma suyu şebekeleri, akrediteli laboratuvar ile mobil kalite-kontrol araçlarıyla 7/24 kontrol ediliyor

 

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü Su Kalite-Kontrol Birimi, içme suyu kaynaklarının fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik açıdan izleme programlarını yürüterek, temiz ve sağlıklı suyun evimize ulaşmasını sağlıyor. TSE 266 ve Sağlık Bakanlığı'nın 25730 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre, memba sularının ve kaynaklarının dezenfeksiyonunun yapılması, fiziksel-kimyasal ve bakteriyolojik analizlerinin yapılıp izleme programlarının yürütülmesi görevlerini yerine getiren Su Kalite-Kontrol Birimi, şebeke suyunun dezenfeksiyonu ve kontrolünün yürütülmesi ve şebekenin tamamını kapsayacak şekilde muhtelif noktalardan klor miktarı tayinlerinin yapılması gibi çalışmalarla titizliği elden bırakmıyor.

 

DIŞARIDAN GETİRİLEN NUMUNELERİN ANALİZLERİ DE YAPILIYOR

 

Gelişmiş cihaz ve teçhizatlarla donatılan akredite olmuş su kalite-kontrol laboratuvarı, sahasında uzman kimya mühendisleri, kimyagerler ve biyologlardan oluşan personeliyle hizmet veren Su Kalite-Kontrol Birimi, laboratuvarında şehre su temin edilen kuyular, yüzeysel sular ve memba sularının (tatlı su) fiziksel-kimyasal ve bakteriyolojik analizlerini yapıyor. Su temin edilen kuyulardan mevsimsel olarak kuyu bazında tek tek, şebekeden ise dönüşümlü olarak numuneler alınıp analizlerinin yapıldığı laboratuvarlarda, talep olması halinde dışarıdan getirilen numunelerin analizleri de ücret karşılığı yapılıyor, analizler yükümlü olunan standartlarla kıyaslanıyor.

 

MOBİL KALİTE-KONTROL ARAÇLARIYLA ANLIK ANALİZ  İMKANI

 

Mobil Su Kalite-Kontrol aracı ise su analizleri için gerekli olan tüm teknik cihaz ve donanıma sahip olmakla birlikte, yetişmiş teknik personel tarafından hizmet veriyor. Vatandaşların kullanımına sunulan içme, kullanma ve endüstri sularının daha hijyenik şartlarda numunelerinin alınarak, gerekirse anında analizlerinin yapılıp sonuca ulaşma imkanı veren Mobil Su Kalite-Kontrol aracı, şebeke ve tatlı su çeşmelerinde herhangi bir şikayet durumunda müdahale yapılması imkanı sunuyor. Ayrıca Mobil Su Kalite-Kontrol aracıyla şebeke suyunun dezenfeksiyonu ve kontrolünün yürütülmesi, şebekenin tamamını kapsayacak şekilde muhtelif noktalardan (Toplam 306 nokta) belli periyotlarda günlük, haftalık ve aylık olarak fiziksel-kimyasal ve bakteriyolojik numunelerin alınarak akrediteli KOSKİ laboratuvarlarında takip ediliyor.

27/06/2013