KOSKİ Genel Kurul Başkanlığından İlan Olunur


   KOSKİ (Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Kurulu 2560 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 20 Mayıs 2013 Pazartesi günü saat 16.00'da Büyükşehir Belediye Meclis salonunda toplanacaktır.

   Keyfiyet ilan olunur.


   G Ü N D E M : 

   06/12/2012 tarihli mutat toplantıya ait Genel Kurul müzakere ve karar zabtı özetinin oylanması.

   1. Bazı memur kadrolarının iptal ve ihdası.
   2. % 5'lik kesinti tutarı davasının sulhen ortadan kaldırılması.
   3. Tarifeler Yönetmeliğinde bazı maddelerde değişiklik yapılması.
   4. Laboratuarda su analizlerinin fiyat tespiti.
   5. Denetçilerin raporu.
   6. 2012 yılı Kesin Hesap ve Faaliyet Raporu.

15/05/2013