KOSKİ Genel Kurul Başkanlığından İlan Olunur


   KOSKİ (Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Kurulu 2560 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 26 Kasım 2012 Pazartesi günü saat 15.00'de Büyükşehir Belediye Meclis salonunda toplanacaktır.

   Keyfiyet ilan olunur.


   G Ü N D E M : 

   25/05/2012 tarihli toplantıya ait Genel Kurul müzakere ve karar zabtı özetinin oylanması.

   1. Mülkiye Müfettişi tarafından hazırlanan Teftiş Raporu ile ilgili bilgilendirme.
   2. Yönetim Kuruluna, borçlanma yetkisi verilmesi.
   3. Yönetim Kuruluna, kiralama, intifa sözleşmeleri yapma izini verilmesi.
   4. Geçici İşçi vize işlemleri.
   5. Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği.
   6. 2013 yılı performans programı.
   7. 2013 yılı Yatırım Programı.
   8. 2013 yılında uygulanacak tarifelerin tespiti.
   9. 2013 Mali yılı bütçesi.

19/11/2012