Sayın Abonelerimiz;


Sayın Abonelerimiz;
13.02.2011 tarih ve 6111 Sayılı Kanun hükümlerinden yararlanılarak su ve atıksu borçları bulunanlar hakkında yapılandırma yapılmıştır. Adı geçen kanunun ilgili hükümlerini ihlal eden abonelerimiz için bu yapılandırma işlemi iptal edilmiştir.
Söz konusu borçlarınız için, 6322 sayılı Kanun'un 42. maddesi ile 6111 sayılı Kanuna eklenen Geçici 19. madde gereğince, 4 ay içerisinde (son ödeme tarihi 31.10.2012'dir), 6111 sayılı Kanun'un geçici 19. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde ödenmesi kaydıyla, yeni bir hak tanınmıştır.
Bu itibarla, 6111 sayılı Kanunun Geçici 19. maddesinden yararlanmak isteyenlerin 20.07.2012 - 31.10.2012 tarihleri arasında, İdaremiz Alacak Takip Servisine müracaat etmeleri gerekmektedir.
İlgililere önemle duyurulur.


KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

23/07/2012